Đối thoại giữa MinhMap và ThaiNguyen

2 Tin nhắn khách thăm

  1. Thank nhiều ^^
  2. muốn add gì thì đưa mình add cho,tối đa được 1k thì phải
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2