Oxford Word Skills luôn là nguồn sách đáng tin tưởng và bổ ích đối với các bạn học tiếng Anh nói thông dụng và bạn học IELTS nói riêng. Nhất là đối với bạn tự học thì bộ bộ sách luyện thi IELTS này...