Tìm kiếm:

Tag: bệnh trĩ ngoại

Trang 1 của 2 1 2

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.00 giây.

 1. Những triệu chứng của bệnh trĩ ngoại

  Bắt đầu bởi nguyenha‎, 03-08-2014 03:54 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ ngoại, trĩ ngoại
  • Trả lời: 0
  • Xem: 534
  Bài viết cuối: 03-08-2014 03:54 PM
  bởi nguyenha  Đến bài cuối
 2. Cách chữa bệnh trĩ

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-26-2013 10:56 AM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, cách chữa bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 546
  Bài viết cuối: 10-26-2013 10:56 AM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 3. Các cấp độ bệnh trĩ

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-25-2013 11:36 AM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, cách chữa bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 537
  Bài viết cuối: 10-25-2013 11:36 AM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 4. Phân loại bệnh trĩ

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-24-2013 03:19 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 564
  Bài viết cuối: 10-24-2013 03:19 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 5. Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh trĩ

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-23-2013 02:51 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 550
  Bài viết cuối: 10-23-2013 02:51 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 6. Nguyên nhân bệnh trĩ

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-22-2013 03:13 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 575
  Bài viết cuối: 10-22-2013 03:13 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 7. Những biểu hiện của trĩ hỗn hợp

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-21-2013 09:50 AM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 541
  Bài viết cuối: 10-21-2013 09:50 AM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 8. Nguyên nhân gây bệnh trĩ ngoại

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-19-2013 10:49 AM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 577
  Bài viết cuối: 10-19-2013 10:49 AM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 9. Bệnh trĩ và Nguyên nhân

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-18-2013 03:36 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 556
  Bài viết cuối: 10-18-2013 03:36 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 10. Cách điều trị bệnh trĩ nội

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-17-2013 03:27 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 522
  Bài viết cuối: 10-17-2013 03:27 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 11. Bệnh trĩ có thể phòng tránh?

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-16-2013 09:56 AM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 547
  Bài viết cuối: 10-16-2013 09:56 AM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 12. Bệnh trĩ chon phương pháp nào điều trị hợp lý

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-15-2013 10:18 AM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 617
  Bài viết cuối: 10-15-2013 10:18 AM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
  • Trả lời: 0
  • Xem: 519
  Bài viết cuối: 10-14-2013 04:05 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 13. Tình dục cũng là nguyên nhân gây ra bệnh trĩ

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-11-2013 03:33 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ ngoại, nguyên nhân bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 534
  Bài viết cuối: 10-11-2013 03:33 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 14. Cách chữa bệnh trĩ ngoại

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-08-2013 09:41 AM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 510
  Bài viết cuối: 10-08-2013 09:41 AM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 15. Làm gì khi bị bệnh trĩ ?

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-07-2013 02:38 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 495
  Bài viết cuối: 10-07-2013 02:38 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 16. Cách chữa trị bệnh trĩ nội

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-05-2013 09:18 AM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 493
  Bài viết cuối: 10-05-2013 09:18 AM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 17. Các phương pháp làm giảm bớt bệnh trĩ ngoại

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-03-2013 03:13 PM
  áp xe hậu môn, bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại
  • Trả lời: 0
  • Xem: 468
  Bài viết cuối: 10-03-2013 03:13 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 18. Những biểu hiện của trĩ hỗn hợp

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-02-2013 12:53 PM
  áp xe hậu môn, bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại
  • Trả lời: 0
  • Xem: 560
  Bài viết cuối: 10-02-2013 12:53 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
  • Trả lời: 0
  • Xem: 476
  Bài viết cuối: 10-01-2013 10:10 AM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 19. Bị bệnh trĩ có nên tập thể dục?

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 09-26-2013 02:24 PM
  áp xe hậu môn, bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại
  • Trả lời: 0
  • Xem: 521
  Bài viết cuối: 09-26-2013 02:24 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 20. Trĩ ngoại kéo dài gây nguy hại gì

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 09-25-2013 02:05 PM
  áp xe hậu môn, bẹnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại
  • Trả lời: 0
  • Xem: 498
  Bài viết cuối: 09-25-2013 02:05 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 21. Nên làm gì khi mắc bệnh trĩ ngoại

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 09-25-2013 02:00 PM
  áp xe hậu môn, bẹnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại
  • Trả lời: 0
  • Xem: 510
  Bài viết cuối: 09-25-2013 02:00 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 22. Tình dục cũng là nguyên nhân gây ra bệnh trĩ

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 09-17-2013 05:07 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 511
  Bài viết cuối: 09-17-2013 05:07 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 23. Tư vấn phương pháp chữa bệnh trĩ

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 09-11-2013 11:57 AM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 597
  Bài viết cuối: 09-11-2013 11:57 AM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
Kết quả 1 đến 25 của 32
Trang 1 của 2 1 2