Tìm kiếm:

Tag: bệnh trĩ ngoại

Trang 1 của 2 1 2

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.00 giây.

 1. Những triệu chứng của bệnh trĩ ngoại

  Bắt đầu bởi nguyenha‎, 03-08-2014 04:54 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ ngoại, trĩ ngoại
  • Trả lời: 0
  • Xem: 365
  Bài viết cuối: 03-08-2014 04:54 PM
  bởi nguyenha  Đến bài cuối
 2. Cách chữa bệnh trĩ

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-26-2013 11:56 AM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, cách chữa bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 336
  Bài viết cuối: 10-26-2013 11:56 AM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 3. Các cấp độ bệnh trĩ

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-25-2013 12:36 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, cách chữa bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 332
  Bài viết cuối: 10-25-2013 12:36 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 4. Phân loại bệnh trĩ

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-24-2013 04:19 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 342
  Bài viết cuối: 10-24-2013 04:19 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 5. Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh trĩ

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-23-2013 03:51 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 326
  Bài viết cuối: 10-23-2013 03:51 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 6. Nguyên nhân bệnh trĩ

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-22-2013 04:13 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 346
  Bài viết cuối: 10-22-2013 04:13 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 7. Những biểu hiện của trĩ hỗn hợp

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-21-2013 10:50 AM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 340
  Bài viết cuối: 10-21-2013 10:50 AM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 8. Nguyên nhân gây bệnh trĩ ngoại

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-19-2013 11:49 AM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 350
  Bài viết cuối: 10-19-2013 11:49 AM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 9. Bệnh trĩ và Nguyên nhân

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-18-2013 04:36 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 332
  Bài viết cuối: 10-18-2013 04:36 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 10. Cách điều trị bệnh trĩ nội

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-17-2013 04:27 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 292
  Bài viết cuối: 10-17-2013 04:27 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 11. Bệnh trĩ có thể phòng tránh?

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-16-2013 10:56 AM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 309
  Bài viết cuối: 10-16-2013 10:56 AM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 12. Bệnh trĩ chon phương pháp nào điều trị hợp lý

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-15-2013 11:18 AM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 354
  Bài viết cuối: 10-15-2013 11:18 AM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
  • Trả lời: 0
  • Xem: 297
  Bài viết cuối: 10-14-2013 05:05 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 13. Tình dục cũng là nguyên nhân gây ra bệnh trĩ

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-11-2013 04:33 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ ngoại, nguyên nhân bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 281
  Bài viết cuối: 10-11-2013 04:33 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 14. Cách chữa bệnh trĩ ngoại

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-08-2013 10:41 AM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 299
  Bài viết cuối: 10-08-2013 10:41 AM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 15. Làm gì khi bị bệnh trĩ ?

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-07-2013 03:38 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 291
  Bài viết cuối: 10-07-2013 03:38 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 16. Cách chữa trị bệnh trĩ nội

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-05-2013 10:18 AM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 297
  Bài viết cuối: 10-05-2013 10:18 AM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 17. Các phương pháp làm giảm bớt bệnh trĩ ngoại

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-03-2013 04:13 PM
  áp xe hậu môn, bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại
  • Trả lời: 0
  • Xem: 285
  Bài viết cuối: 10-03-2013 04:13 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 18. Những biểu hiện của trĩ hỗn hợp

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 10-02-2013 01:53 PM
  áp xe hậu môn, bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại
  • Trả lời: 0
  • Xem: 330
  Bài viết cuối: 10-02-2013 01:53 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
  • Trả lời: 0
  • Xem: 284
  Bài viết cuối: 10-01-2013 11:10 AM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 19. Bị bệnh trĩ có nên tập thể dục?

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 09-26-2013 03:24 PM
  áp xe hậu môn, bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại
  • Trả lời: 0
  • Xem: 312
  Bài viết cuối: 09-26-2013 03:24 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 20. Trĩ ngoại kéo dài gây nguy hại gì

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 09-25-2013 03:05 PM
  áp xe hậu môn, bẹnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại
  • Trả lời: 0
  • Xem: 294
  Bài viết cuối: 09-25-2013 03:05 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 21. Nên làm gì khi mắc bệnh trĩ ngoại

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 09-25-2013 03:00 PM
  áp xe hậu môn, bẹnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại
  • Trả lời: 0
  • Xem: 315
  Bài viết cuối: 09-25-2013 03:00 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 22. Tình dục cũng là nguyên nhân gây ra bệnh trĩ

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 09-17-2013 06:07 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 287
  Bài viết cuối: 09-17-2013 06:07 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
 23. Tư vấn phương pháp chữa bệnh trĩ

  Bắt đầu bởi truongphongit‎, 09-11-2013 12:57 PM
  bệnh trĩ, bệnh trĩ hổn hợp, bệnh trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, điều trị bệnh trĩ
  • Trả lời: 0
  • Xem: 339
  Bài viết cuối: 09-11-2013 12:57 PM
  bởi truongphongit  Đến bài cuối
Kết quả 1 đến 25 của 32
Trang 1 của 2 1 2