Hướng dẫn Đại học Giáo dục Hà Nội
TUYỂN SINH TRUNG CẤP vườn ươm sư phạm
năm 2014
(Nghiên cứu tại Hà Nội)
1. Đăng nhập vào người TRUNG vườn ươm
Junior High School, tốt nghiệp trung học hoặc sinh viên tương đương (ghi danh vào mức độ chuyên nghiệp, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)
2. Hệ thống Đào tạo
Đào tạo: Thường xuyên
học trung cấp mầm non
3. MỤC TIÊU Đào tạo
Chương trình giảng dạy mầm non TRUNG CẤP, sinh viên quan tâm và trẻ em mầm non, giáo dục mầm non, giáo dục cho sự phát triển của kiến thức cốt lõi và kỹ năng cơ bản để đáp ứng các nhu cầu của xã hội. .
4. Biên TUYỂN SINH
Chính quyền địa phương nước (01) có xác nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo lối vào cuộc thăm dò mức độ chuyên nghiệp,.
Transcript (công chứng 02).
Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tạm thời (công chứng 02)
Giấy khai sinh (công chứng 02).
học trung cấp mầm non tại hà nội
CMND (công chứng 02).
04 4 × 6 ảnh
Sinh viên Hồ sơ - Học sinh: 02 (có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương) để thiết lập.
học phí
Nhà nước theo quy định của
5. Phí

Giáo dục theo quy định của
6. Thời hạn
Từ 2014/08/30 đến 30/11/2014
200 mục tiêu nhanh chóng đăng ký để nhận được 100% thời gian được miễn học phí