Teamobi là nhà sản xuất đình đám nổi tiếng trên điện thoại gồm các game chính như: Avatar, Army, Khí phách anh hùng…. Chỉ cần tạo 1 tài khoản bạn có thể chơi trên tất cả các game thuộc nhà phát hành Teamobi.

Cú pháp đăng ký nick Teamobi bằng tin nhắn SMS
Cú pháp đăng ký nick Teamobi bằng tin nhắn SMS mới nhất còn sử dụng được đến hiện tại
Cú pháp đăng ký nick mới
AVAT REF7J RE8 [Tài Khoản] [Mật Khẩu] gửi 8533 (5000đ/sms)
Chú ý các dấu cách nha
Lấy lại mật khẩu nick avatar
Team LMK [TênNick] Gửi 6055 (500đ/sms)
- Dùng sim đăng ký nhé
Lấy lại mật khẩu rương avatar bằng tin nhắn
GO MKR [tên ních] gửi đến 6055 (500đ/1sms)
- Dùng sim đăng ký nhé