cái này tới nay vẫn luôn đúng mà. bạn viết nội dung tốt nhưng mà không có traffic và backlink thì cũng bằng không thôi