Sua May Tinh Tai Nha Quan Binh Thanh
Sua May Tinh Tai Nha Quan Thu Duc
Sua May Tinh Tai Nha Quan Binh Tan

App Store tăng gấp đôi giới hạn dung lượng, cho phép các nhà phát triển viết ra các phần mềm chất lượng hơn đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng.
Người dùng phản ánh iOS 8 pin nhanh hết, Wi-Fi chậm / Apple yêu cầu ứng dụng trên iPhone, iPad phải hỗ trợ 64-bit / Apple phát hành iOS 8.1.3 khắc phục vấn đề chiếm bộ nhớ
Kể từ khi ra mắt kho phần mềm cho iPhone, iPad năm 2008, Apple đã giới hạn các nội dung trên đó phải có dung lượng từ 2 GB trở xuống. Tuy nhiên công ty Cupertino đã thay đổi điều này từ hôm nay, nâng gấp đôi hạn mức tối đa lên 4 GB. Lý do cho việc mở rộng này là các trò chơi, ứng dụng trên iOS ngày càng nặng.App Store tăng gấp đôi giới hạn dung lượng, cho phép các nhà phát triển viết ra các phần mềm chất lượng hơn đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng.
Người dùng phản ánh iOS 8 pin nhanh hết, Wi-Fi chậm / Apple yêu cầu ứng dụng trên iPhone, iPad phải hỗ trợ 64-bit / Apple phát hành iOS 8.1.3 khắc phục vấn đề chiếm bộ nhớ
Kể từ khi ra mắt kho phần mềm cho iPhone, iPad năm 2008, Apple đã giới hạn các nội dung trên đó phải có dung lượng từ 2 GB trở xuống. Tuy nhiên công ty Cupertino đã thay đổi điều này từ hôm nay, nâng gấp đôi hạn mức tối đa lên 4 GB. Lý do cho việc mở rộng này là các trò chơi, ứng dụng trên iOS ngày càng nặng.