/ 08/2007 / QĐ-BGDĐT giáo dục, 06 đăng ký chuyên nghiệp, xin vui lòng tham khảo các quyết định nhập học, tuy nhiên, các chuyên gia QĐ-BGDDT03,06 / có lẽ từ năm 2006 và nó đã được thay đổi bởi người sử dụng 2015cua 17 ngày đào tạo, bổ sung, được định nghĩa như là một hướng dẫn cho năm 2006 và 2007.
42 phút thực hành chuyên nghiệp vào năm 2008, nói cách khác các quy định / QĐ-BGDDT07, đào tạo chung ,,,, thứ hai của năm 2008, được xác định bởi giáo dục cao hơn dựa trên ngày 28 tháng 5, năm thứ ba, để có được điều.
91 năm 2014 Thứ ba 3 Tháng 5, 2015, trên cơ sở của các TB-03 thông báo về những lợi ích của đăng ký BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành
Trong năm 2015, nhằm che giấu các trường đại học chuyên nghiệp, hãy chắc chắn để kiểm tra, và phương tiện truyền thông chú ý đến các phương pháp tiếp theo. cao đẳng tiểu học
1.NGANH nhập học:
Hệ thống giáo viên trường tiểu học hòa giải của chính phủ.
Mẫu 2. Đăng ký
Trong những năm của bảng điểm trung học
Điểm, để xác nhận kết quả kiểm tra trên cơ sở các báo cáo cho thấy các tab General,
3. Ứng viên
Ông tốt nghiệp trường trung học, làm giàu văn hóa
Học sinh không tốt nghiệp trung học,
Những sinh viên đã tốt nghiệp từ trung học cơ sở
4. ngành công nghiệp sơ bộ
(Theo quy định tại các hình thức của một Bộ Giáo dục và Đào tạo) Kiểm tra 2.014 hồ sơ đăng ký.
Bảng điểm của truyền thông của trường trung học, bằng tốt nghiệp bản sao có công chứng (để hoàn thành các giáo viên, giáo dục tiểu học các ứng cử viên đã được công nhận 12 người như đã được gửi đến sinh viên tốt nghiệp các trường trung học cơ sở).
Kích thước 04 4cmx6cm (tên, ngày tháng năm sinh và nền) hình ảnh, đóng dấu phong bì 02.
Miễn phí 5.HOC
05 tháng 11 Bộ trưởng, theo phút, các luật và quy định của 49 ngày của 14,2010,2010 / NĐ-CP,
Đào tạo 6.THOI THỜI GIAN
Foundation, bằng tốt nghiệp, trung học 30 tháng
Bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương), 20 tháng thời gian đào tạo của tháng của tháng của tháng
Trong kỳ thi tuyển sinh trình độ, mức độ cấp giấy chứng nhận chuyên nghiệp, có 10 tháng trong thời gian đào tạo của các trường đại học.
Chính sách 7 sinh viên và khen thưởng.
Chi phí tổng thể của nghiên cứu có thể được xác định bởi các trạng thái của các cửa 100% thế chấp
Sau khi tốt nghiệp từ sự nghiệp chính thức, sinh viên
Hệ thống công nghiệp và các hệ thống liên kết đặc biệt, VLVH · Đại học Quốc gia Dân sự,
Tôi đã ghi lại thời gian 8.THOI
Junior giáo viên trung học: trường học, 1,4,8,11- 2015.Hien mở nhiều năm như là một giáo viên trong lớp học là để mở trong 15 Tháng Tư
Và bây giờ, việc đăng ký 9.DANG lâu đời nhất
Bài viết khác cùng Box