Tuyển gấp cộng tác viên chăm sóc phần tin tức:
Hình thức làm việc: tại nhà
công việc: chăm sóc mục tin tức trang :
website : http://thuegdt.com.vn/
(viết những bài viết tương tự trong mục dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ kế toán thuế trọn gói
website : http://chuyennhatrongoi247.vn/
(viết bài mục chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng trọn gói, chuyển nhà, chuyển văn phòng )
và website http://phattoroihanoi.com/
(viết những bài viết tương tự trong mục in tờ rơi, phát tờ rơi)
Lương: trả theo bài viết (tùy chất lượng, thỏa thuận )
Ai quan tâm gửi thông tin theo mẫu:
Họ tên:
Ngày sinh:
ĐT:
Link facebook:

Mô tả bản thân, kinh nghiệm(khả năng viết bài):

Về địa chỉ email : mailinh111997@gmail.com
Bài viết khác cùng Box