Hiện tại e co post nhầm 2 lần bài vào post này mong ad xóa giúp một bài ạ!
http://ndfloodinfo.com/forums/49-may-moc-cong-nghiep.html

http://ndfloodinfo.com/threads/168260-bien-tan-shihlin-gia-tot-tai-hcm.html

Xin cảm ơn ạ!
Bài viết khác cùng Box