ThỊ trường đã miêu tả thế nào trong quá khứ khl nó có giá cả nhừ hiện giờ? riình 3-1 cho thấy các thời kỳ trưỏc đây khl mà chứng khoán ở mọi mức giá cao nhất hao hao, và chúng đã diễn biến thế nào trong một số thời kỳ 10 năm tiếp đó: >>> www.thuêcănhộkeangnam.vn

Vậy thi với các mức đánh giá giống như của đầu năm 2003, th trường chứng khóán đã cỏ lúc biểu hiện rất tốt trong 10 năm tlẽp theo, có khi rất tệ, và phần còn lại'thì rốl loạn TÔI nghĩ Graham, vốn luôn là nhà đầu tư cẩn trọng, sẽ chia tách sự chênh lệch giữa mức sinh lợi cao nhất và thấp nhất và dự đoán là trong thập kỷ tớl cổ phiếu sẽ thu được khoảng 6% mỗi năm, hay 4% sau lúc tính lạm phát. (Thú v thay, dự đoán này khớp VỚI con số ưởc tính mà chúng tôi dồn được ở trên lúc cộng tống mức tăng trưởng thực, tăng trưởng sau lạm phát và tăng trưởng đầu cơ). So với tất cả năm 1990 thi 6% chỉ là món bèo. Nhưng nó cũng hớn một chút so vdl IỢI nhuận mà trái phlẽu mang đến - và thế cũng đủ lý lẽ đế hầu hết một số nhà đều tư glữ cố phiếu làm thành phần của một danh mục đầu tư đa dạng.

Nhưng có một bàl học thứ hai từ giải pháp của Graham. Điều độc nhất bạn có thể tln tưởng khi dự báo vê mức sinh lợi mai sau của cổ phiếu là bạn chắc sẽ sal. sự thật không thể chối gượng nhẹ độc nhất mà kí vãng.đã dạy chúng ta là tương lal sẽ sẳn sàng làm ta bất ngồ - luôn! Và hệ luận cùa quy luật pháp lịch sử .tà! chính dó là thị trường sẽ gây kinh ngạc gớm ghê nhất VỚI chính mọi người chắc chắn rằng cái nhìn của họ về mai sau là đủng. Khiêm tốn về khả nằng dự đoán của mình, giống như Graham đã làm, sẽ giúp bạn không liều lĩnh quá nhiều VỚI một cái nhìn về tương lal mà hoàn toàn có thể sẽ trở thành sal.
Đọc thêm >> thuê căn hộ diamond flower , thuê chung cư Thăng Long no 1