Trước khi* thanh lap cong ty hay doanh nghiệp, chắc hẳn bạn đã phải những lựa chọn cho mình 1 hình thức doanh nghiệp phù hợp trong tất cả những hình thức khác nhau. Dưới đây chúng tôi đưa ra bốn hình thức áp dụng cho công ty, doanh nghiệp đang phổ biến ví dụ: Công ty tư nhân, Công ty cổ phần, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Những hình thức doang nghiệp trên rất phổ biến, hãy tham khảo để dễ dàng lựa chọn .

thanh lap doanh nghiep *nên chọn hình thức doanh nghiệp nào?

1. Đối với Công ty tư nhân

Công ty tư nhân là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của công ty tư nhân là 1 cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân sẽ không có tư cách pháp nhân.
Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền định đoạt đối với tất cả những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; có toàn quyền định đoạt việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện nhữngnghĩa vụ tài chính khác theo các quy định của pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hay thuê người khác quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác để làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn cần phải chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Vì là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp do vậy doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định những vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho những đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp hạn chế sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như những loại hình doanh nghiệp khác. Mặc dù vậy, do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của các chủ doanh tư nhân khá cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản mà doanh nghiệp có và của cả chủ doanh nghiệp chứ không giới hạn ở số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.

Liên hệ dich vu thanh lap doanh nghiep tại tphcm hotline: 0918 090 456 Mr Vũ