Đó là ý kiến đề xuất của Cảng hàng không Việt Nam, và công ty sẽ bắt đầu nghiên cứu tính khả thi ngay trong tháng 9/2015.Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa để trình đề cương báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Sân bay Long Thành, trong đó ACV có nhiều đề xuất để đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án. Đây là được đánh giá là “siêu dự án” của quốc gia, có nhiều điểm phức tạp, nên nếu thực hiện đúng quy trình đánh giá dự án theo thông thường thì sẽ mất đến gần 10 năm nữa mới hoàn thành giai đoạn đầu tiên của dự án này.

Do đó, ACV với vai trò là nhà đầu tư của dự án, kiến nghị xin được triển khai ngay việc thi tuyển kiến trúc nhà ga hành khách và đài kiểm soát không lưu song song với việc lựa chọn nhà thầu đánh giá tính khả thi của dự án. Sau thời gian đó, ACV lẫn nhà thầu trúng tuyển sẽ phối hợp để đảm bảo tính hài hòa giữa thiết kế nhà ga hành khách lẫn đài kiểm soát không lưu, đảm bảo tiến độ chung của dự án.


Ngoài ra, ACV cũng kiến nghị Bộ chủ quản giao hạng mục đài kiểm soát không lưu cho Tổng công ty quản lý bay Việt Nam, và UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức giải phóng mặt bằng cho khu vực này.

Theo thiết kế trước đó, dự án Sân bay Long Thành có công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi ngay sau khi hoàn tất các giai đoạn vào năm 2050. Kinh phí dự kiến cho toàn bộ siêu dự án này là 16.03 tỷ USD tương đương 336.630 tỷ VNĐ. Trong đó giai đoạn 1 của dự án sẽ cần khoảng 5.45 tỷ USD tương đương 114.450 tỷ VNĐ.

Để có đủ số vốn cho dự án, ACV đã tính toán sử dụng 1 phần vốn từ Ngân sách nhà nước, vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của ngành hàng không, vốn ODA, vốn doanh nghiệp, vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và nhiều loại vốn khác.

Blog datnensanbaylongthanh.info chuyên cập nhật thông tin BĐS khu vực sân bay Long Thành, Đồng Nai, bao gồm đất nền, dự án, tiến độ xây dựng sân bay Long Thành, tiến độ thực hiện các dự án dân cư… Chúng tôi tập hợp những chuyên viên tư vấn BĐS tốt nhất cả ở khu vực TP.HCM và Long Thành, Đồng Nai để nắm bắt nhanh nhất những thông tin mới về bất động sản khu vực Long Thành.

Chúng tôi sẽ cố gắng tổng hợp nhanh và đầy đủ thông tin BĐS khu vực Sân bay Long Thành, xứng đáng là nguồn thông tin hữu ích, tin cậy giúp những người đầu tư BĐS có cơ sở để quyết định đầu tư đúng đắn ở khu vực đầy tiềm năng này.Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo website : http://www.datnensanbaylongthanh.info/