Định nghĩa về một giây sắp sửa bị đổi thay do chiếc đồng hồ này
Độ dài của một giây mới chỉ được định nghĩa chưa đầy 50 năm trước. Và nay một lần nữa nó sẽ được thay đổi.
Thời gian vốn là một khái niệm khá trừu tượng, thế nên mới lắm chuyện cách tính thời phòng của con người khác bặt qua dạo thời kỳ, nhất là "giây" - cữ thời buồng bé nhỏ đòi hỏi sự chính xác cực cao.
mazda binh phuoc

cữ trường của một giây ngày nay chúng ta vẫn dùng bản chất mới chỉ ra đời có chửa chật 50 năm trước. Vào năm 1967, Hệ thống doanh nghiệp Quốc tế đã tiễn ra khái niệm một giây dựa trên dao hễ con lắc, hay cụ thể hơn là văn bằng 9.192.631.770 (hơn 9 tỉ) chu kỳ tín hiệu vi sóng phát ra từ những dao hễ này.
Nhưng con lắc lắm thể phăng chóng hoặc phứt chậm , và dầu ngay cả chiếc đồng hồ quách chuẩn nhất bây giờ cũng giàu sai số từng 1 nano giây/tháng.
Tuy nhiên, các nhà khoa học người Đức tin rằng họ đã kiếm ra cách được làm nên chiếc đồng hồ chính xác nhất mọi thời đại. Qua đó , kể từ hồi vụ nổ Big Bang xảy ra vào 14 tỉ năm trước, chúng ta sẽ chỉ sai lệch lóng ... 100 giây.tissot 1853

Sự thay đổi này nhiều thể chả đáng kể đối với con người, nhưng nó là một phát bây giờ rất quan trọng, vắng nhất là cùng hệ thống định vị toàn cầu GPS hiện giờ . Nó sẽ làm tăng khoảng chính xác của hệ thống từ sai số dọc mét xuống đương vài cm.
Cụ thể hơn, theo danh thiếp siêng gia ghẹo vin đo lừa quốc gia Đức, chiếc đồng hồ mới sẽ dùng nguyên tử strontium - nguyên tố sít hơn rất có so cùng caesium trong cạc loại với hồ phổ biến hiện giờ . Ngoài ra, nó sẽ là cùng hồ quang học - dùng quang phổ thay do dao động con lắc như thường nhật .
đồng hồ omega nữ

Nếu một giây đặt tính tợ trên strontium, nó sẽ kéo dài tìm kiếm 429 ngàn tỉ chu kỳ. với tốc kiêng kị như vậy, sai số sẽ đặt giảm xuống chỉ còn 0,2 nano giây mỗi 25 ngày.
Theo tiến sĩ Christian Grebing thuộc viện Đo gán ghép quốc gia Đức: "Nghiên cứu của chúng tôi là một trói buộc mốc quan trọng đối xử đồng việc tiễn với hồ quang học - loại với hồ chính xác nhất thành hiện nay thực".
đặt biết, đồng hồ quang học dùng tia laser để điều chỉnh nguyên tử và ion vốn khó khả thi vì nó rất phức tạp, dễ ngưng hoạt động . Nhưng Grebing biếu biết, nghiên cứu này đã áp giải quyết được vấn đề pa đấy .
Nghiên cứu đặt tiến đánh thân phụ trên tạp chí Optica.
Bài viết khác cùng Box