[size=4]
[b][size=5]Donald C. Bailey của Kỹ sư Hoàng gia nghiệm xây dựng lập thiết kế hệ thống cầu Bailey vào năm 1940 để thay thế cho các loại khác nhau của cầu nối thiết bị quân sự đã được sử dụng Đồng Minh vào đầu WW II. Các kỹ sư Hoàng gia thực hiện việc triển khai hoạt động đầu tiên của một cầu Bailey ở Tunisia vào năm 1942 trong chiến dịch Bắc Phi. Đồng minh dựng lên 4500 Cầu Bailey trong chiến dịch ở Bắc-Tây Âu trong 1944-1945. Sự linh hoạt đáng chú ý của thiết bị này khiến nó trở thành một yếu tố quan trọng trong thành công của lực lượng đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai.