(GDVN) - Ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết nhiều hơn về công việc thanh tra, kiểm tra liên quan tới kỳ thi THPT đất nước năm 2016.

Thanh tra trang nghiêm nhưng không gây bao tay

========> Mách bạn gia sư uy tín: gia sư uy tín

Ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, công việc thanh tra, rà soát kỳ thi để tạo môi trường trang nghiêm, hướng tới việc giúp các hội đồng, những thành viên thi khiến hết phận sự và thí tự giác thực hiện quyết định.


bên cạnh đó, theo ông Bằng để kỳ thi nghiêm trang thì không chỉ có thanh tra, rà soát mà cần nhiều biện pháp, cần sự quyết tâm của toàn bộ các nhóm tham dự. Tại Điều 22 và 44 của quyết định thi đã nêu rõ vấn đề thanh tra, rà soát.

Trong công việc này đặc trưng coi trọng cán bộ giám sát thi, giám sát của gianh giới việc, giám sát việc khiến của giám thị, 1 phần của thí sinh và những người khác, cam kết không có người bên ngoài vào gianh giới thi. cam kết giám thị làm cho đúng phận sự của mình, giám sát cũng có quyền kiến điểm trưởng thay đổi giám thị ví thử thấy giám thị khiến cho không đúng quyết định.
[center !important]Thí sinh nghe đa dạng lại quy chế thi tại Trường Đại học Sư phạm Thành Phố Hà Nội.[/center !important]


Ông Bằng cũng cho biết, cơ chế giám sát là cơ chế đảm bảo bên trong, cán bộ giám sát do điểm trưởng chỉ đạo. Vậy cơ chế bên trong có đủ? Ông Bằng cho rằng vẫn chưa đủ và phải thêm cơ chế giám sát bên ngoài, đó là thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra, kiểm tra sẽ độc lập với các Hội đồng các điểm thi, trực tiếp là Bộ trưởng sẽ quy chế thành lập các đoàn thanh tra, giám đốc sở ra đời đoàn thanh tra. Các trường chủ trì cụm thỉ chỉ được có mặt trên thị trường các đoàn rà soát, do hiệu trưởng thành lập và độc lập với các điểm thi chứ không do điểm trưởng cắt cử.

hôm nay, gần 900 ngàn thí sinh khiến thủ tục tham gia kỳ thi đất nước 2016Đoàn thanh tra, rà soát sẽ nắm diễn biến, theo dõi giúp các Hội đồng thi khiến đúng và có quyền xử lí sai phạm. Và tương tự, thanh tra, kiểm tra giám sát không làm thay việc của Hội đồng thi, mục đích là ảnh hưởng vào Hội đồng, điểm thi, giám thị để các chủ thể làm hết trách nhiệm của mình.

Về công việc cụ thể, ông Bằng cho biết Bộ đã có chỉ dẫn các Sở, trường chủ trì cụm thi, có mặt trên thị trường các đoàn thanh tra, rà soát và Bộ đã công ty đào tạo. đến giờ 70 trường chủ trì cụm thi và 50 sở và Cục nhà trường chủ trì cụm thi đều đã ra đời đoàn thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ.

Bộ đã tạo được kết nối giữa 120 đoàn thanh tra, rà soát đó với Bộ. Theo tin tức từ ôn Bằng, Bộ GD&ĐT đã thành lập 14 đoàn thanh tra đảm nhận bản đồ thi trong cả nước. Đoàn thanh tra này sẽ làm việc với 1 số hội đồng thi, tuy nhiên đoàn thanh tra này sẽ phải chịu sự chỉ huy của Chánh Thanh tra khi không thể bỏ qua sẽ đến điểm thi.

Các đoàn thanh tra, rà soát cơ bản hoạt động lưu động, chứ không cắm chốt như trước kia. Hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động trước khi thi cho tới thi chấm thi xong.

tin tức được biết, 14 đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT đã khởi đầu làm việc từ ngày 29/6, và trước tiên nắm được tin tức phần nhiều các hội đồng thi tại địa phương chuẩn bị về con người, quy tụ các lực lượng liên đới khác, Con số, chuẩn bị phòng thi rất tốt. Năm nay không có điểm thi nào sử dụng trường tiểu học.

Qua thảo luận, ông Bằng thẩm định cao khâu tập huấn giám thị, đây là khâu cần thiết, nếu chủ quan giám thị sẽ không nắm được những điểm mới của quy định.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng