https://www.youtube.com/watch?v=1VKbJD-BriY
Có thể bạn chưa biết sự thần kỳ trong việc vỗ tay để chữa bệnh.Mọi loại bệnh đều có thể chữa được thông qua 7 động tác này