Ngày 31 Tháng 12 năm 2013, NHNN đã ban hành Thông tư số 34/2013 / TT-NHNN, cho phép các tổ chức tín dụng phi ngân hàng phát hành giấy tờ có giá trị, bao gồm cả chứng chỉ tiền gửi, huy động vốn.


Các tổ chức, cá nhân từ Việt Nam và ở nước ngoài có thể mua các chứng chỉ. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng và công ty con của họ, cũng như các chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được phép mua các chứng chỉ khi chúng được phát hành lần đầu tiên trên thị trường sơ cấp, thông tư nói.

Công ty tài chính nói bây giờ họ chỉ phải thông báo cho ngân hàng trung ương về lượng chứng chỉ sau khi họ phát hành chúng, cho phép các doanh nghiệp có thể chủ động quản lý thời gian và chi phí liên quan đến việc huy động vốn.

Điều này khác với tình hình trước khi thông tư được ban hành, khi các công ty tài chính đã phải hai phát hành trái phiếu hoặc vay từ các ngân hàng để có tiền.

Các công ty có thể phát hành trái phiếu chỉ sau khi nhận được sự chấp thuận của ngân hàng trung ương, sau khi hoàn thành thủ tục nhất định. Họ cũng phải trang trải chi phí đáng kể trong khi vay vốn từ các ngân hàng nước ngoài, trong đó tuyên bố phí thu đổi ngoại tệ và các khoản phí phòng ngừa rủi ro tỷ giá liên quan đến trao đổi.

Nguyễn Thanh Phúc, Giám đốc nguồn vốn tại Công ty Tín dụng FE Tp.HCM, cho biết công ty đã huy động hơn 14 nghìn tỷ đồng bằng cách phát hành chứng chỉ tiền gửi trong nửa đầu năm nay. Các công ty, một công ty con của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, chào giá mua giấy chứng nhận lãi từ 5,5 phần trăm và 12 phần trăm mỗi năm.

Phúc cho biết các mức giá hấp dẫn hơn cho khách hàng, so với mức lãi suất mà ngân hàng đặt ra cho tiền gửi có kỳ hạn trên một năm. Lãi suất tiền gửi ngân hàng như hiện nay dao động ở khoảng 6 phần trăm mỗi năm.

Tin dịch vụ ngân hàng liên quan:

Vay the chap so do
Vay the chap ngan hang
Vay mua xe o to tra gop