Các loại aptomat 3 pha , aptomat 1 pha thông dụng

Dưới đây là các sản phẩm Aptomat hiện hành mà đơn vị TNHH HAHUCO cung cấp:

Các loại Aptomat 3 pha

-Aptomat 3 pha ls
-Aptomat 3 pha 100a
-Aptomat 3 pha 50a
-Aptomat 3 pha sino


những loại Aptomat một pha

-Aptomat 1 pha sino
-Aptomat một pha hai cực
-Aptomat 1 pha 50a
-Aptomat một pha 100a
-Aptomat một pha 20a

Công dụng của aptomat một pha, aptomat 3 pha

Aptomat một pha và aptomat 3 pha là 2 loại aptomat được tiêu dùng đa dạng nhất hiện tại vì nó phù hợp mang các dòng mang điện tiêu chuẩn quốc tế. Sau đây là công dụng và các trường hợp dùng hai dòng aptomat trên.
xem thêm aptomat 3 pha-aptomat 1 pha tại đây http://hahuco.com.vn/aptomat-3-pha-aptomat-1-pha.htm