Đơn vị sua may tinh hcm tại nhà giá tốt chia sẻ thủ thuật máy tính
Từ Windows 2000 trở lên , các thông tin về kết n ối được lưu trong Remote Access PhoneBook (Rasphone.pbk) và thường nằm tại thư mục : X:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk X: là ổ đĩa chứa hệ điều hành Windows XP Thư mục Application Data mặc định luôn có thuộc tính ẩn (hidden) nên bạn muốn xem được nó thì phải làm như sau : Chuyển tới thư mục All Users vào menu Tools - Folder Options chọn thẻ View đánh dấu chọn mục Show hidden files and folders nhấn OK .
Chép tập tin Rasphone.pbk đến thư mục cần lưu . Để phục hồi bạn chỉ cần copy file này đến thư mục trên và khởi động lại máy tính
Xem thêm thủ thuật khác tại Công ty sửa máy tính tận nơi quận 9 giá tốt