MÔ TẢ CÔNG VIỆC
– Đưa Đón, Chuyen Cho BGĐ and other CBCNV Công ty Hoac Khach hàng làm BGĐ chỉ Jam Dao Bảo An Toàn Nhanh chóng Kip thời.
– Thúc Show the correct the quy định về giao thông năm Toản, Jam Bảo An Toàn cho người, hàng hóa and for xe trên đường cong tác. Có một truy cập “c” lái xe một tòa và tiết kiệm “.
– Bảo Quân và xe Giu Gin đầu Jam Bảo xe and will Sách Luồn San máu phục vụ công tác.
– Thường Xuyên Check cố định Nhâm detect and thời Khắc phục of Kip Hồ Hồng Bảo Trì xe theo định Ky Cap Đáy nhật thông tin vào đụ Vì vậy, theo doi.
– Report the data use the month.
– Thực hiện các khác của phòng và BGĐ giao.

YÊU CẦU
* Yêu cầu công việc:
– Số lượng: 01 người
– Nam Dưới 40 tuổi, CO bằng Lái xe B2 Hằng and 02 năm Liên tục lái xe Văn Phòng tro len
– Thông THẢO đường phố Hải Phòng and Hà Nội
– Sóc BIET Chàm, Rua xe và xe Giu Gin Luồn sach se
– Công bằng, Chính Trúc Trạch Nhiệm and Kiên Nhân.
– Sức Khỏe trước đó, San máu work Gió Ngoài, đi công tác when requested

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
– tôi modes theo Luật Lao động Việt Nam
– Sáu 5 năm làm việc Liên tục Cổ Cò hội changing VI trí công tác mới
– MUC Lương Khởi điểm 6 Triệu / 24 ngày công
– been Thượng of Ngày Lễ, Tết theo quy định đó là Công ty.
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thăng tiến, thân thiện.
– been Hương modes Nghi Phép according to the correct Quy định of Nhà nước
– Hằng năm been tham quan các lịch theo quy chế Công ty been join the Ngày hội of Cong ty: Kỷ Niệm ngày thanh lap cong ty Ngày hội gia đình …

Thong tin thai
Công ty TNHH TMVT Trung Thành
Địa chỉ: Số 57, Km 5 Lâm Sản, Sông Dậuu Hồng Bàng, Hải Phòng

Quy mô tyng ty: 100-200 người
Xem thêm việc ở đây m lái xe: https://www.viecmotcham.com/viec-lam-nganh-tai-xe-lai-xe-giao-nhan
Bài viết khác cùng Box