GIA là gì?

GIA là Viện ngọc học Hoa Kỳ, đây là cơ quan kiểm định độc lập, lâu đời và lớn nhất. Được nhiều người tin tưởng nhất trên thế giới.


Giấy chứng nhận kim cương của GIA là gì?

Giấy chứng nhận kim cương của GIA là chứng nhận chất lượng kim cương của viện Ngọc học Hoa Kỳ.

Đây được xem là loại giấy chứng nhận được ưa chuộng nhất trong ngành mua bán kim cương.

Giấy chứng nhận kim cương của GIA có tính rất công bằng và khách quan rất cao. Những tiêu chuẩn về đánh giá kim cương GIA cũng thuộc dạng nghiêm ngặt bậc nhất trên thế giới, để cho ra những viên kim cương được phân loại chuẩn xác một các hoàn hảo nhất.


Giấy chứng nhận kim cương của GIA có mấy loại?

Giấy chứng nhận này gồm 2 loại:

+ Diamond Grading Report (Báo cáo phân loại kim cương) – dành cho viên kim cương trên 1 carat

+ Diamond Dossier (Hồ sơ kim cương) – dành cho viên kim cương dưới 1 carat.


Lý do khác khiến giấy chứng nhận kim cương của GIA được ưa chuộng nhất hiện nay?

Là do chúng có tính giao dịch quốc tế. Các bạn sẽ dễ dàng trao đổi và mua bán những viên kim cương đã được giám định bởi GIA (Viện ngọc học Hoa Kỳ).


Những thông số gì sẽ xuất hiện trên giấy chứng nhận kim cương của GIA?

 • Date
 • Report number
 • Shape
 • Measurements
 • Carat weight
 • Color grade
 • Clarity grade
 • Cut grade
 • Polish grade
 • Symmetry grade
 • Fluorescence
 • Comments
 • Proportions
 • Clarity characteristic
 • Grading scales
 • Bảo mật