Bạn có nhãn hiệu và muốn đăng ký bảo hộ nó nhưng lại không biết thủ tục thực hiện ra sao? Vậy làm cách nào để đăng ký được? Cùng xem ngay dưới đây:

Newvision Law xin hướng dẫn chi tiết về thủ tục để đăng ký nhãn hiệu bao gồm các bước sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu:

- Bạn cần có 10 bản mẫu nhãn hiệu theo quy định

- Các tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu quy định nhà nước

- Chứng từ cùng lệ phí cần nộp

- Giấy ủy quyền nếu bạn muốn công ty Newvision Law làm đại diện sở hữu trí tuệ

- Các tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, tài liệu thụ hưởng quyền dăng ký từ người khác (nếu có)

2. Giai đoạn thẩm định hình thức

Đây sẽ là giai đoạn quan trọng nhất và quyết định xem đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn có được duyệt qua hay không.

Sau khi hồ sơ đăng ký nhãn hiệu lên Cục Sở hữu trí tuệ thì các thẩm định viên sẽ xem xét các thông tin khai trên tờ khai, xem xét phân nhóm hàng hóa/dịch vụ, xem xét phí nộp theo số nhóm hàng hóa/dịch vụ và các sản phẩm/dịch vụ trong các nhóm và xem xét các tài liệu khác có trong đơn. Thẩm định viên có thể sẽ ra công văn từ chối nếu đơn có bất kỳ một thiếu sót hình thức nào.

Nếu nhận được công văn thẩm định hình thức thì người nộp đơn có thời hạn 1 tháng kể từ ngày ký công văn để trả lời, nếu quá thời hạn này mà người nộp đơn không trả lời thì đơn coi như bị rút bỏ.

Nếu các bạn còn băn khoăn chưa hiểu rõ được những lợi tích từ việc đăng ký nhãn hiệu thì vui lòng tìm hiểu chi tiết tại : Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu/thương hiệu

3. Công bố đơn trên công báo của Cục Sở hữu Trí Tuệ

Bước tiếp theo trong quá trình làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu chính là việc công bố đơn đạt yêu cầu trên công báo của cục Sở Hữu Trí Tuệ. Việc công bố nhằm cho các tổ chức/cá nhân khác biết đến đơn nhãn hiệu của chủ đơn. Bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến phản đối việc cấp bằng của đơn nhãn hiệu được đăng trên Công báo của Cục Sở hữu Trí tuệ nếu đưa ra được lý do xác đáng.

Đơn nhãn hiệu được công bố trong vòng 2 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận đơn hợp lệ.

4. Giai đoạn thẩm định nội dung


Thời gian thẩm định nội dung đơn theo quy định của Cục sở hữu Trí tuệ là 9-10 tháng. Tuy nhiên, trong thực tế thời gian xử lý của giai đoạn này là từ 14-16 tháng. Trong giai đoạn này, thẩm định viên sẽ đưa ra một trong số những ý kiến sau:

- Đơn bị từ chối vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã được cấp bằng

- Đơn bị từ chối một phần vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã được cấp bằng

- Đơn đủ điều kiện cấp bằng và yêu cầu người nộp đơn nộp phí cấp bằng.

5. Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Khi chủ sở hữu hoàn thành các khoản phí thì cấp bằng và nhận văn bằng khoảng khoảng thời gian từ 2-3 tháng kể từ ngày nộp đơn làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ tổng đài tư vấn 19008698 để được Luật sư hỗ trợ