Bạn không thể gửi cùng một nội dung email marketing cho tất cả mọi người trong danh sách của bạn. Đây là lý do tại sao cần phân khúc danh sách email.

Những lợi ích của phân khúc danh sách email
Chia danh sách khách hàng thành các nhóm nhỏ và gửi email đáp ứng nhu cầu và sở thích khác nhau của họ. Việc này mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như :

Thông điệp cá nhân hóa
Trước hết, với phần mềm gửi email, bạn sẽ có thể gửi các chiến dịch cá nhân để giải quyết riêng lợi ích, nhu cầu của người đăng ký. Khi thông điệp của họ được quan tâm, khách hàng sẽ tham gia và chú ý hơn đến email của bạn.

Lưu thông tin – Phân khúc mà không sử dụng cá nhân hóa sẽ không mang lại kết quả mong muốn. Và đó có nghĩa là nên sử dụng cá nhân hóa tên người đăng ký trong dòng chủ đề của email. Điều này thể hiện bức thư gửi đến mang các nội dung liên quan trực tiếp đến sở thích người nhận.

Phân khúc danh sách email là nền tảng cần thiết cho cá nhân. Do đó là chìa khóa để thành công. Mỗi phân khúc nên có một chiến lược chuyên dụng phù hợp với lợi ích của khách hàng.

Cơ sở dữ liệu chất lượng
Phân khúc cũng giúp giữ cho danh sách gửi thư của bạn trong trật tự tốt. Đây là kết quả giám sát liên tục các trạng thái thuê bao. Và quản lý tổng thể tốt hơn của tên và địa chỉ. Đặt tất cả các địa chỉ trong một danh sách chung và sau đó phân khúc họ để quản lý dễ dàng hơn. Điều này cũng giúp loại bỏ các vấn đề của địa chỉ trùng lặp.

Lần lượt dẫn vào khách hàng
Danh sách khách hàng của bạn luôn ở các điểm khác nhau trong quá trình chuyển đổi. Di chuyển chúng tiếp tục cùng đòi hỏi gửi đúng thông điệp vào đúng thời điểm.

Phân khúc danh sách email giúp bạn xác định các nhóm riêng biệt của thuê bao và gửi cho họ nội dung phù hợp. Sử dụng phân khúc và cá nhân hoá các chiến dịch giúp bạn gửi tới thuê bao loại nội dung họ muốn. Điều đó có nghĩa nó làm tăng cơ hội thông điệp của bạn sẽ được mở ra. Điều quan trọng không kém là bạn cần lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ gửi email hàng loạt uy tín. Ở Việt Nam, rất nhiều phần mềm gửi email được ra đời nhằm phục vụ nhu cầu ngày một cao. Phổ biến nhất hiện nay là phần mềm TOP Email Marketing.

Kết luận
Không có nhược điểm để phân khúc danh sách email, chỉ lợi ích. Thật dễ dàng để làm và nếu bỏ qua nó có nghĩa là bạn không nhận được kết quả bạn cần. Nếu bạn vẫn chưa phân khúc danh sách email của mình, bạn đã tự làm lùi bước chiến dịch marketing rồi đấy. Đừng chần chừ nữa, hãy sắp xếp lại thời gian và lên kế hoạch lại với database của bạn thôi.

Chúc bạn thành công.