Để đi xuất khẩu lao động nhật bản thành công thì các bạn phải lựa chọn được đơn hàng phù hợp với bản thân mình, cũng không nên kén chọn đơn quá dẫn tới việc chờ lâu mất cơ hội đi.

Dưới đây là 15 đơn hàng mới nhất - KHÔNG CẦN BẰNG CẤP, KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

1. LÀM CƠM HỘP
- Địa chỉ làm việc: KAGOSHIMA
- Số lượng: 40 Nữ từ 18 - 24 tuổi, thuận tay phải
- LCB: 136.000 yên/tháng , chưa làm thêm
- Thi tuyển: 06/10/2018
- Xuất cảnh: 04/2019
--------------------------
2. CHẾ BIẾN RAU CỦ QUẢ
- Địa chỉ làm việc: OSAKA
- Số lượng: 30 nữ từ 18 - 25 tuổi, thuận tay phải
- LCB: 162.240 yên/tháng ,chưa làm thêm
- Thi tuyển: 24/10/2018
- Xuất cảnh: 05/2019
--------------------------
3.CHẾ BIẾN CƠM HỘP
- Địa chỉ làm việc: TOKYO
- Số lượng: 15 Nam từ 18 - 30 tuổi,
- LCB: 162.240 yên/tháng ,chưa làm thêm
- Thi tuyển: 24/10/2018
- Xuất cảnh: 05/2019
--------------------------
4.MỘC XÂY DỰNG
- Địa chỉ làm việc: GIFU
- Số lượng: 6 Nam từ 18 - 32 tuổi,
- LCB: 147.688 yên/tháng ,chưa làm thêm
- Thi tuyển: 28/10/2018
- Xuất cảnh: 03/2019

--------------------------
5.GIA CÔNG NHỰA
- Địa chỉ làm việc: MIE
- Số lượng: 24 Nữ, từ 18 - 27 tuổi,
- LCB: 140.000 yên/tháng ,chưa làm thêm
- Thi tuyển: 21/10/2018
- Xuất cảnh: 03/2019
- xuất khẩu lao động nhật bản hết bao nhiêu tiền

--------------------------
6.CHẾ BIẾN CÁ
- Địa chỉ làm việc: Hokkaido
- Số lượng: 9 Nữ từ 18 - 25 tuổi,
- LCB: 147.688 yên/tháng ,chưa làm thêm
- Thi tuyển: 28/10/2018
- Xuất cảnh: 03/2019

--------------------------
7.THU HOẠCH RAU CỦ QUẢ
- Địa chỉ làm việc: OSAKA
- Số lượng: 9 Nữ từ 18 - 32 tuổi,
- LCB: 162.240 yên/tháng ,chưa làm thêm
- Thi tuyển: 24/10/2018
- Xuất cảnh: 05/2019

--------------------------
8.MẠ KIM LOẠI
- Địa chỉ làm việc: MIE
- Số lượng: 6 Nam từ 20-27 tuổi,
- LCB: 146.688 yên/tháng ,chưa làm thêm
- Thi tuyển: 8/10/2018
- Xuất cảnh: 05/2019

--------------------------
9.HÀN KIM LOẠI
- Địa chỉ làm việc: ISHIKAWA
- Số lượng: 6 Nam từ 18 - 25 tuổi,
- LCB: 148.688 yên/tháng ,chưa làm thêm
- Thi tuyển: 21/10/2018
- Xuất cảnh: 04/2019

--------------------------
10.ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
- Địa chỉ làm việc: AICHI
- Số lượng: 9 Nam từ 18 - 30 tuổi,
- LCB: 156.600 yên/tháng ,chưa làm thêm
- Thi tuyển: 29/10/2018
- Xuất cảnh: 03/2019

--------------------------
11.THU HOẠCH NẤM
- Địa chỉ làm việc: SHIZOUUKA
- Số lượng: 6 Nam từ 18 - 30 tuổi,
- LCB: 147.588 yên/tháng ,chưa làm thêm
- Thi tuyển: 30/10/2018
- Xuất cảnh: 04/2019

--------------------------
12.XÂY DỰNG TỔNG HỢP
- Địa chỉ làm việc: SHIGA
- Số lượng: 9 Nam từ 18 - 35 tuổi,
- LCB: 170.600 yên/tháng ,chưa làm thêm
- Thi tuyển: 11/10/2018
- Xuất cảnh: 02/2019

--------------------------
13.CỐP PHA
- Địa chỉ làm việc: GIFU
- Số lượng: 9 Nam từ 18 - 30 tuổi,
- LCB: 180.300 yên/tháng ,chưa làm thêm
- Thi tuyển: 21/10/2018
- Xuất cảnh: 02/2019

--------------------------
14.LẮP GHÉP GIÀN GIÁO
- Địa chỉ làm việc: CHIBA
- Số lượng: 12 Nam từ 18 - 32 tuổi,
- LCB: 175.688 yên/tháng ,chưa làm thêm
- Thi tuyển: 19/10/2018
- Xuất cảnh: 03/2019

--------------------------
15.XÂY DỰNG TỔNG HỢP
- Địa chỉ làm việc: FUKUI
- Số lượng: 6 Nam từ 18 - 30 tuổi,
- LCB: 160.688 yên/tháng ,chưa làm thêm
- Thi tuyển: 25/10/2018
- Xuất cảnh: 03/2019

Mời các bạn xem thêm các đơn hàng khác tại đây: đơn hàng đi nhật

Còn rất nhiều đơn hàng tốt thi tuyển trong tháng 10, các bạn quan tâm hãy lên trực tiếp công ty nhé. Đừng đi qua ai cả tránh bị lừa đảo đó.