Đội Hành Động Liêm Chính 2019 TVB phim Hồng Kông hay
Phim Đội Hành Động Liêm Chính 2019 của TVB là một chuỗi các câu chuyện phá án li kỳ của Đội Hành Động, đề tài hình sự luôn là đề tài thành công của TVB , phiên bản 2019 sẽ hứa hẹn 1 mùa thành công nữa của Đội Hành Động Liêm Chính .

ReviewerPhimChon.NET Review Date 2019-04-14T07:35:13+00:00 Reviewed Item Đội Hành Động Liêm Chính 2019 Tập 2 3 Lồng tiếng - ICAC Investigators 2019 (2019)