Sự tích về cô hồn tháng 7
Ngày xưa, quỷ thường hay khuấy rối, làm hại đến dân lành, khiến họ chẳng thể yên làm ăn, tình hình cuộc sống khó khăn, lúc này người dân muốn nhờ đến Phật viện trợ. Đức Phật viện trợ con người trục quỷ, đày chúng xuống địa ngục giúp người dân có cuộc sống im hơn. Tuy nhiên thì người vì yêu, ngài cho phép chúng trở lại thế gian mỗi năm một lần vào dịp rằm tháng 7.
ý nghĩa rằm tháng 7
Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở Quỷ Môn Quan và đến rằm tháng 7 và đây là truyền thuyết được truyền đi thường xuyên nhất. Đến sau 12 giờ hôm sớm 14/7 thì chấm dứt và các ma quỷ phải quay lại địa ngục đóng lại. bởi thế người ta thường cúng cô hồn trước ngày này để thuận tiện cho việc nhận lễ của các cô hồn.

ý nghĩa của ngày rằm tháng 7

Ở Việt Nam, truyền thuyết về rằm tháng 7 được coi là ngày xá tội vong nhân là ngày các linh hồn được trở về nhân gian. Các gia chủ cúng cô hồn là việc giúp những vong linh lạc lối, không nơi nương cậy có một ngày được tưởng nhớ, phong túc. Với ý nghĩa không chỉ nhằm mục đích tránh bị khuấy rối, lễ xá tội vong nhân còn là việc làm mang tính nhân bản cao bởi đây là dịp giúp những vong linh lạc lối, không nơi nương có một ngày được ăn no.
Con người dù đã gây ra những tội ác gì thì trong quá trình chịu trị, nghiệp báo, cũng có được một ngày xá tội, kết thúc mọi khổ cực.

Văn cúng của lễ này thường dùng bài "Văn tế thập loại chúng sinh” của Nguyễn Du, bản văn này còn có tên là "Chiêu hồn thập loại chúng sinh”, nội dung của bản văn đã biểu hiện sự kết hợp giữa giá trị nhân bản cao cả của người Việt với văn hóa Phật giáo.

Điều này được biểu thị rõ nhất ở các câu, từ câu 157 đến hết bài (câu 184): "Kiếp phù thế như nghe đâu ảnh/Có chữ rằng "vạn cảnh giai không”/Ai ai lấy Phật làm lòng/Tự nhiên siêu thăng khỏi trong luân hồi”.

ngoại giả, mọi người còn tránh cho trẻ nhỏ hay người yếu bóng vía ra đường, sợ quỷ bắt mất, song song làm các phép trừ quỷ như rắc vôi bột, treo vài nhánh tỏi trước nhà…

Nhắc đến Ngạ quỷ các thuyết Phật giáo cũng có giải thích rằng, Ngạ quỷ là một dạng tái sinh khi con người chết đi, nếu làm nhiều việc tốt, chúng sẽ được đầu thai kiếp khác làm người.

Ngược lại, nếu làm điều xấu, tùy theo các chừng độ mà chúng sẽ bị đày xuống địa ngục, nhẹ hơn thì đầu thai làm súc sinh và nhẹ nhất làm ngạ quỷ. bởi thế các gia chủ nên có tâm hướng thiện thì mọi việc bình an, an lành sẽ đến với gia chủ.