I. NỘI QUY BÀI VIẾT:

Tiêu đề:
- Phải viết tiếng việt có dấu
- Không đặt URL lên tiêu đề
- Tin tức Tiêu đề phải bám sát nội dung bài viết
- Không dùng các ký hiệu đặc biệt.
- Không đặt tiêu đề quá dài phản cảm.
- Chỉ được đặt 1 số điện thoại trong tiêu đề bài viết.
- Không dùng tiêu đề có các ký tự lập lại nhiều lần không cần thiết.

Nội dung bài viết:
- Không sử dụng chữ màu đỏ, màu phản quang khó nhìn.
- Bài viết nên để mặc định size mặc định ( size 2 ). Tối đa là size 3
- Nghiêm cấm bán, quảng cáo các mặt hàng quốc cấm, các mặt hàng nhà nước không cho phép như thuốc lắc, ma tuý... thuốc, đồ chơi kích dục, phim ***, truyện ***, súng đạn, dao búa, bằng cấp giả....
- Nghiêm cấm chèn quá 3 anchortext trong bài viết.
- Đối với bài viết copy phải ghi nguồn và không được sửa chữa để tôn tròng tác giả.
- Không được commnent chèn link dưới mọi hình thức

P/s : Ai Ghim Bài Lên Đầu Mình Hạ Mod !
Bài viết khác cùng Box