- Hàng tháng, định kỳ “dịch vụ kế toán Dịch vụ kê khai thuế chứng từ hoặc bản sao chứng từ đã phát sinh trong tháng do khách hàng tập hợp (có biên bản giao nhận).
- Xem xét, kiểm tra tính hợp pháp, chính xác của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu số liệu thông tin trên chứng từ kế toán với thực tế phát sinh
- Kiểm tra các chứng từ kế toán dưới góc độ hợp lý của kế toán và thuế, phát hiện các sai sót và điều chỉnh cho phù hợp.
- Lên cân đối phát sinh, lãi, lỗ, xác định kết quả kinh doanh hàng tháng.
- Thay Doanh nghiệp nộp tờ khai, báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
- Báo cáo về tình hình tài chính của công ty và cung cấp thông tin một cách kịp thời, tránh các sai sót, sai phạm tiềm tàng, vi phạm pháp luật.
Kiểm tra lại toàn bộ các chứng từ sổ sách, điều chỉnh các sai sót, bổ sung sổ sách, chứng từ kế toán, mẫu biểu còn thiếu đảm bảo độ chặt chẽ cho việc quyết toán.
Hoàn chỉnh sổ sách doanh nghiệp.
Tiếp nhận và kiểm tra các chứng từ gốc phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp
Kiểm tra và thanh tra thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN)
Đối chiếu kiểm tra chứng từ kế toán để điều chỉnh cho phù hợp với quy định và hợp thức hóa các chứng từ kế toán đó.
Kiểm tra toàn bộ sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp Dịch vụ kế toán
Thẩm định và điều chỉnh các báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo đúng luật thuế quy định
Các sổ sách kế toán sẽ được hoàn thiện lại theo đúng quy định
Có trách nhiệm giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thuế
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
- DN có lượng nghiệp vụ phát sinh không nhiều nên thuê kế toán hay thiết lập bộ máy kế toán là tốn kém và chưa cần thiết.
- Doanh nghiệp muốn sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói từ công ty chuyên nghiệp để an tâm trong kinh doanh.
- Thu thập hóa đơn chứng từ, hạch toán nghiệp vụ phát sinh.
- Lập chứng từ, ghi chép sổ sách kế toán.
- Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và khi có nhu cầu.
- Lập báo cáo quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính năm theo quy định.
- Tư vấn thuế, giảm thuế, giải đáp thắc mắc của quý doanh nghiệp.
- Phục vụ công tác kiểm tra thuế của doanh nghiệp.
Xem thêm : Dịch vụ kế toán thuế trọn gói
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Hotline : 01686.209.544 hoặc 0984.974.162
Địa chỉ: 91 Phùng Khoang – Thanh Xuân – Hà Nội
Website: dichvuketoanthue24h.com