Căn Hộ Viva Plaza Quận 7 - Tôi có vấn đề thắc mắc mong luật sư giải đáp giúp. Tôi có mua 01 căn hộ và trong Hợp đồng mua bán căn hộ có ghi 1 mục là: 2.9 Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng Căn hộ, Nhà Chung cư (nếu có):...

Theo tôi thì nếu có thì ghi và nếu không có thì ghi là 'không có' nhưng mục này lại được để trống không ghi gì hết. Vậy cho tôi hỏi có vấn đề gì không? Tôi sợ sau này người ta ghi thêm vào đó thì như thế nào? Tôi có hỏi thì họ trả lời rằng HĐMB này đã được đăng ký với Cục quản lý cạnh tranh, vậy có quy định hay văn bản nào hướng dẫn về điều này không?

Thắc mắc về hợp đồng mua bán nhà ở

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN

Căn Hộ Viva Plaza - Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì bên bán có nghĩa vụ thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng(nếu có).

Điều 22. Nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng

1. Thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có).

2. Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã bán trong thời gian chưa bàn giao cho bên mua.

3. Thực hiện các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

4. Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng.

5. Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán theo quy định tại Điều 20 của Luật này.

6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

7. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

8. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Theo Luật Nhà ở 2014, giao dịch mua bán nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại việc mua bán nhà ở phải được lập thành hợp đồng có các nội dung quy định tại Điều 121 của Luật này. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bán thực hiện bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở gắn với nhà ở đó trong một thời hạn nhất định cho bên mua theo quy định của Chính phủ. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng, nội dung và mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; bên chuyển nhượng hợp đồng phải nộp thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật về thuế, lệ phí.

Căn cứ các quy định trên Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các Điều Khoản trong mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho phù hợp, nhưng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở do các bên ký kết phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung chính quy định tại Khoản 1 Điều này và không được trái với quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về nhà ở.Bộ Xây dựng đã ban hành hợp đồng mẫu trong giao dịch mua bán căn hộ chung cư để chủ đầu tư và người mua có cơ sở tuân thủ, góp phần tạo sự minh bạch trong các giao dịch mua bán nhà chung cư, bảo vệ quyền lợi người mua nhà.

Tuy vậy, với Thông tư số 03/2014/TT-BXD được ban hành gần đây, việc quy định các bên tham gia giao dịch bắt buộc phải “tuân thủ các nội dung và theo hợp đồng mẫu” như ban hành lại đang gây ra nhiều khó khăn cho các bên.

Khó tuân thủ mẫu hợp đồng mua bán chung cư

Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư của Bộ Xây dựng bị luật sư nghi ngờ là hành chính hóa quan hệ dân sự?

Không theo mẫu: nên hiểu như thế nào?

Viva Plaza - Theo Thông tư 03, giao dịch mua bán căn hộ chung cư giữa chủ đầu tư và người mua phải được thực hiện đúng theo mẫu quy định (mẫu đính kèm theo thông tư này). Quan trọng hơn, nếu giao dịch mua bán căn hộ chung cư giữa chủ đầu tư và khách hàng “không tuân thủ các nội dung và theo hợp đồng mẫu” thì hợp đồng đã ký giữa các bên sẽ “không được công nhận và không được sử dụng làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận” quyền sở hữu cho người mua.