Luật sư giải đáp luật pháp doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại - Luật Hà Thành: http://luatsuhathanh.com/ trả lời luật doanh nghiệp và những vấn đề liên quan cho cá nhân, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Với đội ngũ luật sư, luật gia có kinh nghiệm cùng với kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực công ty thực hiện.

Tổng đài luật sư giải đáp luật pháp công ty trực tuyến

Chỉ cần nhấc điện thoại và gọi đến tổng đài luật sư công ty của chúng tôi: 1900 8963 , quý khách hàng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ được trả lời quy định luật pháp, hướng dẫn giấy tờ hành chính cùng với tất cả quy định luật pháp khác liên quan đến công ty, kinh doanh - Thương mại, cụ thể như sau:

>>> Xem thêm: Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp
- Tư vấn Luật công ty cùng với các quy định chung về công ty

- Giải đáp cơ cấu tổ chức cùng với xây dựng thủ tục nội bộ công ty

Luật sư tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp (quy định về sổ đăng ký cổ đông, sổ thành viên, vốn góp, chuyển nhượng nguồn vốn, chuyển nhượng cổ phần, điều lệ, hợp đồng lao động, tiền lương …);

Giải đáp cùng với hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;

Giải đáp xây dựng quy chế, nội quy doanh nghiệp, nội quy lao động…;

Tư vấn quy định luật pháp và cung cấp những dịch vụ giải đáp có liên quan đến quá trình cổ phần hoá tất cả doanh nghiệp nhà nước bao gồm khắc phục những vấn đề về lao động, tài chính, điều lệ công ty cổ phần và các trật tự tiến hành cổ phần hoá;

- Trả lời quy định và các vấn đề về giấy tờ doanh nghiệp

Trả lời quy định cùng với giấy tờ thành lập công ty (thủ tục thành lập doanh nghiệp cổ phần, thành lập doanh nghiệp TNHH, thành lập công ty tư nhân, thành lập hộ kinh doanh cá thể…);

Luật sư tư vấn quy định cùng với thủ tục đổi thay đăng ký buôn bán những loại hình công ty (đăng ký đổi thay tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư, thay đổi thành viên/cổ đông doanh nghiệp, thay đổi trụ sở công ty…;

>>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí


Tư vấn quy định luật pháp cùng với thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Trả lời quy định cùng với giấy tờ ra đời chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp;

Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể công ty (điều kiện giải thể, thủ tục thanh lý tài sản, quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp) bao gồm những loại hình doanh nghiệp theo quy định như doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp TNHH (1 thành viên cùng với hai thành viên trở lên), doanh nghiệp Hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, cộng tác xã…;

Trả lời pháp luật thường xuyên và cung cấp văn bản pháp luật liên quan tới doanh nghiệp.

Câu hỏi thành lập công ty, doanh nghiệp thường xuyên gặp

Xin chào công ty Luật Hà Thành,Tôi đang có một số khúc mắc muốn được nhờ luật sư câu trả lời cụ thể sau:Trước đây doanh nghiệp tôi có mở thêm tài khoản ngân hàng và đã có khiến thủ tục thông báo lên Sở kế hoạch đầu tư Thành phố. Tuy nhiên sau đó chúng tôi lại nhạn đc thông báo rằng: "Doanh nghiệp chưa áp mã ngành đối với những lĩnh vực nghề đã đăng ký kinh doanh. Yêu cầu doanh nghiệp làm hồ sơ thông báo thêm vào...". Vậy cho tôi hỏi là muốn thông báo bổ sung mã ngành thì chúng tôi cần chuẩn bị những thủ tục như thế nào?Giải đáp tư vấn:

Thứ nhất, về thủ tục bổ sung mã lĩnh vực đối với tất cả ngành nghề đã kinh doanh

Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh quy định tại Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định như sau:

"Điều 49. Thông báo thêm vào, đổi thay ngành, nghề kinh doanh

1. Tình huống bổ sung, đổi thay ngành, nghề kinh doanh, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký buôn bán nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số công ty, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký thêm vào hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo luật pháp của công ty,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối vớicông ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với doanh nghiệp hợp danh; quyết định của chủ có được công ty đối với công ty bổn phận hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ các nội dung được thay đổi trong Điều lệ doanh nghiệp.

2. Lúc nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thủ tục, thêm vào, thay đổi thông tin về lĩnh vực, nghề buôn bán của công ty trong Trung tâm dữ liệu quốc gia về đăng ký công ty. Trường hợp doanh nghiệp có mong ước, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy công nhận về việc đổi thay nội dung đăng ký công ty cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề buôn bán không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo công ty sửa đổi, thêm vào thủ tục trong thời hạn 03 ngày lao động.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo đổi thay, thêm vào ngành, nghề kinh doanh dùng Phòng Đăng ký buôn bán trong thời hạn 10 ngày lao động từ khi ngày có đổi thay. Trường hợp có đổi thay mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành kế hoạch và đầu tư."
Bài viết khác cùng Box