Bà bầu 3 tháng đầu nên ăn gì, những thức ăn nào nên ăn và thức ăn nào không nên ăn cùng những lưu ý cần yếu được đưa ra ở Video Clip được chia sẻ bởi những Bác Sỹ đầu hàng đầu ở ngành được truyền hình phỏng vấn.