Từ những năm 1700, sở hữu trí tuệ đã được phổ biến ở hầu khắp các nước châu Âu, châu Mỹ và một vài quốc gia phát triển ở châu Á. Nhưng ở Việt Nam, đến nay, khái niệm về sở hữu trí tuệ còn khá mới lạ, chưa thực sự sự phổ biến trong đại bộ phận người dân. Hiện nay, tình trạng vi phạm luật sở hữu trí tuệ xuất hiện ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân, đặc biệt là những người lao động trí tuệ. Vậy, sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền là gì và phục vụ cho những mục đích nào, cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Bằng độc quyền sáng chế có thể coi là sự công nhận của nhà nước dành cho một nhà sáng chế. Họ là những người tạo ra một sản phẩm, cung cấp quá trình, giải pháp kỹ thuật mới nhằm phát triển khoa học, công nghệ nước nhà. Người nhận bằng sáng chế thường phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện của pháp luật. Những sáng chế của bạn phải đảm bảo 3 yếu tố: mới (chưa từng được công bố), sáng tạo và không hiển nhiên, hữu ích. Tính kể từ lúc nhà sáng chế nộp đơn hợp lệ, thời gian bảo hộ cho 1 sản phẩm là 20 năm và riêng với giải pháp hữu ích là 10 năm.
Trong khoảng thời gian bằng độc quyền sáng chế còn hiệu lực, chưa có sự đồng ý của bạn thì không ai được phép chế tạo, sử dụng, phân phối hoặc buôn bán những phát minh đó. Đồng thời, điều đó có nghĩa là chỉ có bạn mới có quyền quyết định những đối tượng có thể sử dụng phát minh. Dựa trên những thỏa thuận, điều khoản từ đôi bên, bạn có thể cấp phép sử dụng phát minh cho người khác. Nếu như muốn bán, chuyển giao quyền độc quyền sáng chế cho người khác thì bạn cũng có thể tiến hành dựa trên trình tự, quy định của pháp luật. Phát minh sẽ được công bố rộng rãi khi thời gian bảo hộ của sáng chế hết hạn. Nhãn hiệu được biết đến là những dấu hiệu riêng dùng để làm căn cứ phân biệt các dịch vụ, hàng hóa cùng loại giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Đó có thể là những chữ số, hình ảnh hoặc sự kết hợp của cả hai thứ đó, đặc trưng cho đơn vị kinh doanh. Chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa sẽ giúp chủ sở hữu bảo hộ chúng. Trong thời gian bảo hộ, chủ sở hữu có thể độc quyền khai thác lợi ích thương mại mà nhãn hiệu mang lại, tăng giá trị kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian bảo hộ của chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa là 10 năm và có thể gia hạn vô số lần.

Nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế, bản quyền là ba hạng mục quan trọng trong sở hữu trí tuệ. Là điều cần thiết để mọi người có thể bảo vệ những các sáng chế, tác phẩm nghệ thuật, thiết kế, biểu tượng, tên gọi, hình ảnh được sử dụng trong thương mại,… Những thành quả do trí tuệ con người tạo ra thông qua hoạt động sáng tạo và đã được thừa nhận gọi là “tài sản trí tuệ”. Liên quan đến quyền hợp pháp xuất phát từ hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghiệp, văn học và nghệ thuật, chúng ta có “sở hữu trí tuệ”.

>>> Xem thêm : dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế - 4 điểm khác biệt giữa sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền