UBND tỉnh Cà Mau vừa xuất hiện văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ ý kiến đề nghị chiến thuật dự án tuyến bộ đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn Bạc Liêu - Cà Mau với khái toán tổng mức dự án 11.145 tỷ việt nam đồng theo hình thức phối kết hợp giữa đầu tư công và đầu tư theo phân khúc đối tác công tư (PPP) có sự tham gia góp vốn ở trong phòng nước.

dự án công trình đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đc đề nghị dự án theo phương án kết hợp giữa đầu tư công và dự án PPP có sự tham gia góp vốn trong phòng nước 50%.xem thêm : dự án TNR Amaluna Trà Vinh chào làng Bảng Giá mới mang lại quý khách

trên hạ tầng thống nhất về phương án hướng tuyến giữa Bộ giao thông vận tải (GTVT) cũng như những tỉnh đồng bằng con sông Cửu Long, dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài tầm 46,5 km, xuất hiện điểm đầu trên Km91+200 nối vào mặt đường tỉnh 978 nằm trong tỉnh Bạc Liêu; điểm cuối trên Km137+700 nối với con đường hạn chế Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Cà Mau, mặt cắt ngang thời điểm một là 17m, 4 làn xe.

UBND tỉnh Cà Mau cho thấy, thời gian qua, tỉnh Cà Mau sẽ phối cùng những cơ quan, bộ phận liên quan tìm tòi các phương án đầu tư với 3 kịch bản được đưa ra để quan tâm đến, xem xét cũng như chọn.

thứ nhất là dự án đi theo phân khúc đối tác công - tư (hợp đồng BOT) cũng như không tồn tại sự tham gia góp vốn ở trong phòng nước.

Thứ hai khi là đầu tư đi theo phân khúc đối tác công - tư (hợp đồng BOT) cũng như xuất hiện sự kết nối góp vốn ở trong nhà nước 50% từ Ngân sách trung ương giúp đỡ, vốn do người mua thu xếp 50%.

Thứ ba là dự án theo phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BOT) phối kết hợp với đầu tư công. dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đc tách bóc làm 2 dự án công trình thành phần: dự án công trình thành phần 3a đc dự án công (đầu tư những cầu rộng lớn và điểm giao khác mức, thực hành vào thời kỳ 2021 - 2025; tổng mức đầu tư sơ bộ 2.730 tỷ việt nam đồng, dùng giá cả trung ương hỗ trợ địa phương); dự án công trình bộ phận 3b dự án đi theo cách thức hợp đồng BOT (tổng mức đầu tư sơ bộ 8.726 tỷ đồng) xuất hiện sự kết nối góp vốn của phòng nước 1/2 từ Chi tiêu trung ương hỗ trợ, xấp xỉ 4.363 tỷ đồng (còn lại 50% khi là vốn người mua tự thu xếp). thời điểm hoàn vốn mang đến dự án bộ phận 3b dự kiến khi là 15 năm 5 tháng; thời gian thực hiện dự án công trình từ 2021 - 2024.

đi theo UBND tỉnh Cà Mau, qua nghiên cứu đánh giá 3 chiến thuật đầu tư phân biệt để gia công dự án dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào giai đoạn 2021 - 2025 đi theo phân khúc xã hội hóa, đảm bảo sự khả thi, thu hút và phát huy nguồn lực có sẵn cộng đồng dự án kết cấu hạ tầng giao thông thì chiến thuật tích hợp giữa dự án công và dự án theo phân khúc đối tác công - tư xuất hiện sự kết nối góp vốn của nhà nước 50% là khả thi nhất. chiến thuật dự án này cũng được nhiều UBND địa phương liên tục gồm có Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Tháng 11/2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau đã làm việc cùng với Tỉnh ủy, UBND cũng như các sở ngành liên quan của tỉnh Bạc Liêu về phương án dự án dự án công trình, thống nhất hướng tuyến và đã Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, mời nhiều chuyên gia, nhiều đơn vị chi tiết kết nối. chỉ đạo 2 tỉnh Cà Mau cũng như Bạc Liêu đã liên tục ứng trước giá cả địa phương để thực hiện nhiều thủ tục sắp đến dự án cũng như bồi thường, giải phóng bên bằng mang đến dự án.xem thêm : Gò Công xuất hiện siêu dự án công trình TNR Stars Gò Công thu hút phần đông người mua

UBND tỉnh Cà Mau cho biết thêm, Thủ tướng Chính phủ đã bàn giao UBND tỉnh Cà Mau chủ trì chuẩn bị đầu tư dự án, Bộ GTVT cũng như UBND tỉnh Bạc Liêu đã liên tục ủng hộ việc chuyển giao tỉnh Cà Mau khiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hành dự án. bởi thế, nhằm đáp ứng phù hợp với chuẩn mực pháp lý về đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công - tư, UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ quan tâm đến bàn giao UBND tỉnh Cà Mau khiến cơ quan căn nhà nước xuất hiện thẩm quyền triển khai dự án công trình.

tuyến đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khi là con đường trục dọc vào chốn Đồng bằng con sông Cửu Long đc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đi lên mạng mặt đường bộ cao tốc nước ta đến năm 2020 và triết lý mang lại năm 2030. Việc đầu tư tuyến đường cao tốc này tiếp tục kết nối thông đường đường cao tốc Bắc - Nam mặt Đông từ TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, góp phần hoàn tất mạng lưới cơ sở giao thông trong địa điểm, tham gia những trung tâm thành phố lớn phía Nam như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Vị Thanh, Bạc Liêu, Cà Mau. đồng thời, tham gia nhiều đường cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Hà Tiên - Rạch giá - Bạc Liêu, hồi phục tình trạng ùn tắc giao thông vào địa điểm, tạo ra điều kiện thúc đẩy đi lên kinh tế tài chính - văn hóa truyền thống - cộng đồng khu vực Tây Nam Bộ.