Chính Cho nên, rất nhiều người quy ước ngầm, phần bính âm trong hán ngữ chính là bảng chữ mẫu tiếng trung quốc. Và học thuộc hết bảng bính âm thì cũng coi như học thuộc bảng chữ mẫu full. đương nhiên học thuộc, phải nhớ được mặt chữ (ghép lại) cộng với biết bí quyết phát âm tiếng Trung xác thực.

https://tiengtrungkimoanh.edu.vn/thuyet-trinh-tieng-trung
Có đa số người hỏi mình, 214 bộ thủ có phải là bảng chữ dòng tiếng trung không? Và học viết thì học theo 214 bộ thủ là ổn có đúng không?
Theo cá nhân mình thì “Không phải”. 214 Bộ tiên chỉ là những nét căn bản được dùng phổ thông trong chữ viết hán ngữ. Và được tổng hợp cô đọng lại cùng với ý nghĩa tượng hình của nó để người đọc dễ học viết, dễ hiểu. Dễ nắm bắt được nghĩa triết tự của chữ hán.
Bảng chữ chiếc phải là bảng tổng hợp được những ký tự ở mức căn bản nhất tạo thành 1 dòng tiếng nói. Xét về điều này, bảng phiên âm pinyin có nhẽ là phù hợp hơn.
Bảng bính âm gồm bao nhiêu ký tự latinh?
Các yếu tố để cấu thành hệ thống bính âm tiếng trung bao gồm có 3 phần chính. đó là chữ chiếc latinh, cụ thể được chia thành vận loại – những nguyên âm. Thanh hao chiếc – các phụ âm, và rút cục là các thanh điệu – tương tự như dấu trong tiếng Việt. Dấu để điều chỉnh cường độ cũng như chừng độ của âm thanh.
Bảng chữ chữ latinh bao gồm các chữ loại như sau: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
.
Trong bảng chữ dòng trên, vận cái trong tiếng trung bao gồm: a, o, e, i, u, và thêm 1 âm đặc biệt ü.
Tiếng Trung có đặc thù riêng về phát âm, Cho nên ngoài những thanh dòng căn bản, trong Pinyin sẽ có thêm nhiều phụ âm ghép để mô hình đúng nhất bí quyết phát âm của người Trung Quốc. 23 Thanh loại bao gồm: b, p, m, f, d, t, n, l, g, k, h, j, q, x, z, c, s, zh, ch, sh, r, y, w
Trong đó có thêm biến thể nguyên âm kép của các nguyên âm đơn như sau:
  • a: người nào, ao, an, ang
  • e: ei, en, eng, er
  • o: ou, ong
  • i: ia, iao, ie, iou, ian, iang, in, ing, iong
  • u: ua, uai, uei, uo, uan, uang, uen, ueng,
  • ü: üe, üan, ün

Mục tiêu của người mới học là luôn mong muốn đọc thấp nhất bảng chữ loại này trước lúc chuyển qua những phần khác. Bạn cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Ngay từ bài học thứ hai, bạn sẽ được tiếp xúc với một phần trong bảng phiên âm này. cùng quyết tâm nhé.