<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Trong thời kỳ khó khăn vì đại dịch Covid-19, các cơ sở bảo quản lạnh như nhà máy, công ty, khách sạn, nhà hàng, hộ gia đình,... đòi hỏi phải có những biện pháp tối ưu hóa, giúp tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Đây chính là những thách thức được đặt ra hiện nay. Vậy muốn quản lý <a href="https://bienbacgroup.com/kho-lanh-la-gi-phan-loai-kho-lanh-bao-quan/"><strong>kho lạnh</strong></a> tốt hơn, chúng ta cần phải làm gì?</div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<h2 dir="auto">1. Đảm bảo sự an toàn của lực lượng lao động của bạn.</h2>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Các cơ sở bảo quản lạnh ở Mỹ cần tuân theo Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSA) và các hướng dẫn của tiểu bang để đảm bảo rằng công nhân được nghỉ ngơi và không làm việc trong tủ đông quá lâu.</div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Trung bình, các kho cấp đông có vòng quay lao động cao hơn các kho thông thường, do đó, điều quan trọng là phải linh hoạt và hiểu mong muốn, nhu cầu và sự an toàn tổng thể của lực lượng lao động của bạn.</div>
<div dir="auto"> </div>
<div dir="auto" style="text-align: center;"><a href="https://bienbacgroup.com/wp-content/uploads/2018/07/thi-cong-kho-cap-dong-thuc-pham-thit-nhap-khau-tu-han-quoc-8.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-8105" src="https://bienbacgroup.com/wp-content/uploads/2018/07/thi-cong-kho-cap-dong-thuc-pham-thit-nhap-khau-tu-han-quoc-8-700x395.jpg" alt="" /></a></div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<h2 dir="auto">2. Hiểu rõ các quy định liên quan đến kho lạnh.</h2>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Ngày nay, cả khách hàng và cơ quan quản lý của chính phủ đều có những yêu cầu cụ thể về thời hạn sử dụng, niên đại sản phẩm, pha trộn sản phẩm, ghi nhãn, theo dõi và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bắt buộc phải có một hệ thống quản lý kho có thể xử lý cấu hình nâng cao xung quanh những nhu cầu này. Theo các quy định về an toàn phẩm, việc có thể ghi lại tất cả các bước trong chuỗi cung ứng thực phẩm là rất quan trọng.</div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<h2 dir="auto">3. Tự động hóa</h2>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Tự động hóa có thể giảm số lượng công nhân và thời gian ở trong môi trường đông lạnh. Một số ví dụ bao gồm hệ thống lưu trữ và truy xuất tự động (AS/RS), máy xếp pallet, máy biến tần pallet hoặc rô bốt có thể đưa sản phẩm đến các phòng xung quanh để chọn.</div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<h2 dir="auto">4. Tối ưu hóa mật độ lưu trữ và bảo quản.</h2>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Chi phí vận hành kho lạnh cao, vì vậy hãy xem xét các phương pháp hay nhất để tối ưu hóa việc lưu trữ. Các giải pháp lưu trữ, chẳng hạn như giá đỡ sâu đôi, giá đỡ dòng pallet hoặc AS / RS, cho phép lưu trữ nhiều sản phẩm hơn trong cùng một khu vực.</div>
<div dir="auto"> </div>
<div dir="auto" style="text-align: center;"><a href="https://bienbacgroup.com/wp-content/uploads/2021/09/lap-dat-kho-lanh-bao-quan-thuc-pham-tai-ha-noi-2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-8093" src="https://bienbacgroup.com/wp-content/uploads/2021/09/lap-dat-kho-lanh-bao-quan-thuc-pham-tai-ha-noi-2-700x933.jpg" alt="" /></a></div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<h2 dir="auto">5. Đầu tư vào giám sát dây chuyền lạnh tiên tiến</h2>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Thiết bị theo dõi nhiệt độ trên bo mạch có thể cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực và giảm thiểu rủi ro thất thoát do nhiệt độ sản phẩm. Thu thập dữ liệu nâng cao trên toàn bộ chuỗi cung ứng có thể đảm bảo an toàn cho sản phẩm và tối ưu hóa mạng lưới chuỗi cung ứng.</div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<h2 dir="auto">6. Thử các quy trình đếm chu kỳ khác nhau</h2>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Để hạn chế lượng thời gian phải lưu lại trong môi trường cấp đông với nhiệt độ rất thấp, hãy cân nhắc bật quy trình đếm ngược hoặc đếm tới không cho người chọn của bạn. Đếm ngược là khi người chọn đếm số lượng sản phẩm còn lại ở một vị trí sau khi chọn. Bộ đếm đến không nhắc người chọn xác nhận rằng vị trí chọn đang trống.</div>
<div dir="auto"> </div>
<div dir="auto" style="text-align: center;"><a href="https://bienbacgroup.com/wp-content/uploads/2021/05/bia-face-1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-7702" src="https://bienbacgroup.com/wp-content/uploads/2021/05/bia-face-1-700x266.jpg" alt="" /></a></div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Nguồn: Inbound Logistics</div>
</div>