Khu công nghiệp là một tổ hợp bất động sản có cấu trúc nằm trong một khu vực điều khoản, được thành lập để sắp đặt những nền móng làm ra. Khu công nghiệp gồm các tòa nhà hành chính, công nghiệp và tiện ích, nền móng kỹ thuật và đường dây thông tin liên lạc, nền tảng hậu cần, đường vào.
Khu công nghiệp có thể được thành lập trên cả khu đất trước đây chưa được dùng hay trên nền móng những vị trí tạo ra hiện có. nếu như thứ nhất, nền tảng hạ tầng của KCN được tạo thành từ đầu, trong trường hợp thứ hai, việc xây dựng lại hay tổ chức lại hoàn toàn được thực hiện tùy vào hiện trạng nền móng vật chất & nhu cầu của cư dân trong tương lai.
Khu công nghiệp bởi một nhà điều hành quản lý. công ty quản lý có thể là chủ sở hữu và nhà phát triển chính của khu công nghiệp hoặc tham gia vào việc duy trì, cung ứng dịch vụ & phát triển khu công nghiệp nếu như nhận được sự phân công liên quan.

>>> Xem thêm: Vai trò của khu công nghiệp tại mytoan.com.vn

Những vấn đề cơ bản về tổ chức:
  • Khu đất được giao để thành lập khu công nghiệp nên được đo đạc & xác định ranh giới.
  • Diện tích KCN phù hợp với khả năng thú vị đầu tư trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương & ít nhất là 75 ha; bảo đảm dành ít nhất 5% tổng diện tích đất công nghiệp của KCN để cho các DN nhỏ & vừa, DN công nghiệp giúp cho, DN đổi mới sáng tạo, những DN khác thuộc diện được ưu tiên, giúp về mặt bằng sản xuất kinh doanh theo điều khoản của luật pháp thuê đất, thuê lại đất…
  • Không được sắp đặt các điểm bảo tồn thiên nhiên, trồng rừng, bãi chôn lấp.
  • Bắt buộc phải có đường ô tô trải nhựa.

Hơn nữa, đối với tất cả các xí nghiệp, được tiếp cận với mạng lưới điện & cấp khí đốt, cấp nước & xả nước. Khu công nghiệp được thành lập như một khu vực có cấu trúc phát triển đặc biệt, nhằm chỉ tiêu phù hợp cho các công ty làm ra và những nền tảng liên quan.
Không giống như một khu công nghệ hoặc một vườn ươm, một khu công nghiệp không nhất thiết phải là lãnh thổ để thực hiện những dự án đổi mới, gồm có cả những dự án được tiến hành dưới sự giám sát của chính quyền thành phố và chính phủ hay với sự tham gia của người ta.

>>> Khám phá thêm khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh: https://mytoan.com.vn/cac-khu-cong-nghiep-lon-o-tphcm/

Các khu công nghiệp như vậy được thiết kế theo phong cách để bố trí nhà xưởng và nhà kho nhỏ gọn & có kiểm soát của các tập đoàn xuyên đất nước, nhóm công ty lớn, gồm có cả các công ty nước ngoài quan tâm đến việc xây dựng nền móng vật chất & sử dụng cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ những luật đã ban hành, gồm cả bảo vệ môi trường & những quy định của luật pháp.
Những khu công nghiệp tập trung nguồn vốn nhân lực & tài chánh khan hiếm ở các nước đang phát triển, tập trung nỗ lực vào một không gian, giảm mức giá giao thông và chờ đợi tạo nên một cuộc tăng trưởng với kinh tế lan tỏa ra các khu vực chung quanh.
Những không gian được thiết kế theo phong cách để chứa các doanh nghiệp được chỉ định đặt trụ sở trong đấy cũng chứa đựng hy vọng rằng họ sẽ hoạt động như các khu học tập – nơi trao đổi kiến ​​thức ngầm để có thể nâng cao mức giá trị gia tăng trong sản phẩm & giai đoạn sản xuất, dẫn đến tăng hiệu quả và lợi nhuận cao.