Mình sắp cưới rồi , có lẽ nên chuẩn bị là vừa các bạn nhỉ, chất lượng các váy này cũng tốt đấy chứ