Bạn đã nghe qua về phần mềm rank recon chưa ?
Nếu chưa xin mời bạn xem sơ qua một chút về Rank Recon qua website của mình nhé : Rank Recon
Thông tin rank recon :
Nhà cung cấp : Matt Callen
Sản phẩm : RANK RECON
Ra mắt ngày: 2014/02/11
Ra mắt Thời gian: 12:00 EST
Front-End Giá : $ 67 - $ 97
rank recon trang web
Thích hợp : Phần mềm
Những điều cần biết về Rank recon ?

Rank recon là một chương trình phần mềm cơ bản phát hiện ra thuật toán của Google và cho thấy những người sử dụng những gì Google "nghĩ" là quan trọng.
Đơn giản chỉ cần nhập các từ khóa mà bạn đang cố gắng để xếp hạng cho , với URL trang web của bạn . Sau đó Rank recon tập hợp một tấn dữ liệu , biên dịch nó vào side-by -side so sánh , hiển thị những gì tất cả các đối thủ cạnh tranh của bạn đang làm ( off-page seo yếu tố , bao gồm cả dữ liệu tín hiệu xã hội ) , và những gì bạn cần làm để cấp cao hơn họ .
Rank recon tính năng:
Rank Recon Review bằng Video
Không còn làm chúng ta phải đoán một cách mù quáng là tại sao đối thủ cạnh tranh của bạn được xếp hạng rất cao trong Google . Nó không quan trọng nếu Google cập nhật thuật toán của họ mỗi tuần!
Với Rank recon , bạn luôn có thể đi trước đối thủ cạnh tranh một bước bởi vì bạn có thể bây giờ ngay lập tức xem các cấu hình liên kết của bất kỳ trang web cho từ khóa bất kỳ !
1 Rank recon giá 65 % Mã sản Giảm giá
1.1 Rank recon giá 65% Giảm Mã OfferSimply nhập vào từ khóa bạn đang cố gắng để xếp hạng cho , với URL trang web của bạn .
Rank recon sẽ trở lại toàn bộ hồ sơ liên kết tỷ lệ phần trăm CỦA BẠN tự động.
Không chỉ vậy, nhưng sau đó lấy hồ sơ liên kết đối thủ cạnh tranh thứ hạng hàng đầu của bạn và cho phép bạn làm side-by -side so sánh để xem chính xác những gì bạn cần làm để ra cạnh tranh với họ trong Google .
Không bao giờ trước khi có dữ liệu này được cung cấp cho công chúng.
Google đang cho chúng ta thấy các trang web mà họ nghĩ là quan trọng. Họ đang nói với chúng tôi các trang web mà họ thích nhất .
2 Rank recon giá 65 % Mã sản Giảm giá
2.1 Rank recon giá 65% Giảm Mã OfferAll bạn phải làm là lấy dữ liệu và bắt đầu xây dựng backlinks một cách chính xác mà Google yêu .
Tín hiệu xã hội bây giờ là một cầu thủ lớn hơn nhiều trong các trò chơi SEO hơn bao giờ hết . Facebook, Twitter, LinkedIn , Google+ , và những người khác đóng một vai trò quan trọng trong bảng xếp hạng cho nhiều trang web trên Google.
Và vì điều này, Rank recon hiện nay có khả năng cung cấp thông tin tình báo về các trang web xã hội này đối thủ cạnh tranh của bạn.
Bao giờ tự hỏi làm thế nào cạnh tranh của bạn ra cấp cho bạn khi họ chỉ có một vài backlinks trỏ đến trang web của họ ?
Lần nhiều là vì các tín hiệu xã hội. Google có thể dễ dàng biết được một trang web đang được nói đến trong các trang web mạng xã hội như Facebook và Twitter.
3 Rank recon giá 65 % Mã sản Giảm giá
3.1 Rank recon giá 65% Giảm Mã OfferKnowing làm thế nào để ra cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh cho một từ khóa duy nhất có thể dễ dàng được thực hiện với sự giúp đỡ của tính năng phân tích đối thủ cạnh tranh của chúng tôi .
Nhưng nhiều hơn ... biết những gì từ khóa khác trang web của bạn ĐÃ xếp hạng cho là một lợi thế lớn mạnh hơn, thậm chí hơn đối thủ cạnh tranh của bạn!
Những lợi thế hơn bạn hơn đối thủ cạnh tranh , khách hàng càng có nhiều bạn sẽ kiếm được ! Nó đơn giản như vậy .
Không chỉ có thể phần mềm của chúng tôi cung cấp cho bạn các dữ liệu cho các từ khóa cụ thể mà bạn đang yêu cầu cho ...