sắp sang năm 2016 rồi không biết có những thay đổi gì mới không liệu còn áp dụng được phương pháp này hiệu quả không nhỉ