Em thấy có nhiều mô hình nhưng không biết mô hình nào đơn giản mà hiệu quả phù hợ với ngời mới tập làm không ạ