Các bạn đọc tổng nội quy tại đây : http://ndfloodinfo.com/threads/50-noi-quy-dien-dan.html

Còn đây là nội quy bổ xung cho box Nội Quy Máy Chơi Game - Mô Hình


Đây là khu vực về máy móc chơi game !


Các bạn chỉ post bài liên quan đến máy móc chơi game

Không post bài liên quan đến game online ... tải game !

đề nghị mọi người post đúng mục Game tại đây http://ndfloodinfo.com/forums/47-the-gioi-game.html

bắt đầu từ hôm nay ai seo các game vào khu vực này BQT Band luôn vĩnh viễn giúp mình nhé