lễ vật lớn nhất là sự chia sẻ, ai ơi cho mình lễ vật đi, đang thiếu thốn