đem cái laptop theo, show cho thấy khoảng 20 key top 1 đảm bảo cty nhận là cái chất