mình có đi 1 số backlink từ diễn đàn về nhưng khi kiểm tra ahrefs nó báo trên thanh :Backlink Types:là
text 20 11%
dofollow 17 9%
nofollow 3 2%
redirect 0 0%
image 0 0%
form 165 89%
Governmental 0 0%
Educational 3 2%
mình không hiểu tại sao chỉ số Form lại là 89% mà dofollow lại giảm như vậy .mình kiểm tra 1 số trang khác thì Form của nó là % . bạn nào biết giải thích dùm mình với ...