Nội dung chủ yếu của bài hướng dẫn thao tác bảo dưỡng tháp giải nhiệt là cung cấp phương thức vận hành cho người sử dụng, thao tác đúng theo phương cách và trình tự, sử dụng một cách an tòan, và phát huy tính năng tối đa của tháp giải nhiệt .

Người sử dụng không chỉ xem sổ hướng dẫn khi lắp ráp mà cần xem trong lúc bảo dưỡng, để hiểu biết kết cấu của tháp và phương thức bảo dưỡng tháp giải nhiệt.
1.Motor
3.Khung đỡ motor
4.Cánh quạt
5.Lưới bảo vệ cánh quạt.
6.vỏ bồn
7.lổ kiểm tra
8.đầu phun
9.ống phun
12. ống đứng
13. tấm tản nhiệt
14. nt đóng
15. thanh đỡ tấm tản nhiệt
16. chân đỡ vỏ bồn
17. lưới bảo vệ dưới
19. đế bồn
20. thiết bị chứa nước ra
22. thiết bị lọc nước