Đối với nguồn nước sinh hoạt hiện nay đại đa số bộ phận người dân vẫn đang sử dụng nguồn nước giếng khoan cho công tác sinh hoạt gia đình.
nhưng hầu hết nguồn nước giếng khoan sử dụng mà không thông qua quá trình xử lý gây ra rất nhiều tác hại cho người sử dụng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, việc sử dụng các phương pháp hệ thống lọc nước được xem là giải pháp hữu hiệu nhất cho công tác lọc nước này.


Giải pháp lọc nước giếng sử dụng mangan
Thông qua việc áp dụng và sử dụng phương pháp đã được nghiên cứu kĩ lưỡng đưa ra giải pháp đó là việc xử dụng các thiết bị lọc nước tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước giếng khoan bên trong là hàm lượng mangan đã sử dụng. Thiết bị này họa động dựa trên nguyên tác và bao gồm nhiều chức năng khác nhau giúp lọc và loại bỏ sắt, hơn thế nữa thiết bị cũng khá dễ dàng trong viêc lắp đặt và di chuyển trong gia đình.
Công nghệ xử lý chung
Nước ngầm đựợc bơm trực tiếp từ nguồn nước giếng khoan hay thông qua quá trình sử dụng giếng đào có thể làm thoáng bằng biện pháp đơn giản. Có thể là sử dụng máng tràn, hoặc là các giàn phun mưa, hay là các thiết bị bơm nén khí để làm thoáng nước. Quá trình làm thoáng giúp cho quá trình xử lý hiệu quả. Nước sau khi đã trải qua quá trình làm thoáng sẽ cho qua các vật liệu lọc nước để tiền xử lý nước.
Khử sắt thông qua làm thoáng
Thực chất quá trình này viêch làm thoáng này là để dễ dàng cung cấp lượng oxy cho nguồn nước xử lý , chuyển hóa một lượng Fe2+ oxy hóa thành Fe3+ giúp loại bỏ được thành phần của fe trong nước, rồi bằng việc sử dụng biện pháp đơn giản lấy lượng sắt 3 bị oxi hóa ra khỏi môi trường nước.

Những giải pháp lọc nước giếng khoan hữu ích sẽ giúp các bạn hiểu hơn về nguồn nước và cách xử lý nguồn nước tại gia đình, để có thể xử lý nguồn nước một cách triệt để thì lời khuyên cho bạn là nên sử dụng hệ thống lọc sinh hoạt, có khả năng loại bỏ tất cả các thành phần độc hại trong nước, hệ thống lọc nước giếng khoan là sự kết hợp của các thiết bị xử lý sắt, xử lý vi sinh, canxi trên công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.