Trên thị trường, dòng plc mitsubishi rất được ưa chuộng trong ngành công nghiệp điện hiện nay. Những dòng này hổ trợ được hết các tính năng cần thiết mà người sử dụng cần.

Dòng Plc Mitsubishi thông dụng trên thị trường

Có hai loại cơ cấu thông dụng PLC :

- kiểu hộp đơn

- kiểu modul nối ghép

Dòng plc mitsubishi hiện nay có rất nhiều loại như: FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1S.....Những dòng này thường được sử dụng nhiều trong các nhà máy, trong đó dòng plc mitsubishi FX2N là dòng có tính năng mạnh nhất trong các dòng thuộc FXFX2N được trang bị tất cả các tính năng như dòng FX1N, thời gian thi hành các lệnh cơ bản giảm xuống cỡ 0.08us. FX2N thích hợp với các bài toán điều khiển với số lượng đầu vào ra trong khoảng 16-128 đầu vào ra, trong một vài điều kiện khác FX2N có thể mở rộng đến 256 đầu vào ra.

Tuy nhiên, trong trường hợp mở rộng số lượng I/O lên 256, FX2N sẽ làm mất lợi tahế về giá cả và không gian lắp đặt của FX2N. Bộ nhớ của FX2N là 8Kstep, bộ nhớ RAM có thể mở rộng đến 16Kstep cho phép thực hiện các bài toán điều khiển phức tạp. Hơn nữa, FX2N còn được cài đặt các hàm xử lý PID với tính năng tự chỉnh, các hàm xử lý số thực cùng đồng hồ thời gian thực tích hợp sẵn bên trong.

Những tính năng vượt trội trên cùng với khả năng truyền thông, nối mạng nói chung của dòng FX1N đã đưa FX2N lên vị trí hàng đầu trong dòng FX.Plc mitsubishi FX2N thích hợp với các bài toán điều khiển sử dụng trong các dây chuyền sơn, các dây chuyền đóng gói, xử lý nước thải, các hệ thống xử lý môi trường, điều khiển các máy dệt,...