Cách tăng lưu lượng truy cập cho website
Những ai đã từng làm web chắc hẳn biết được tầm quan trọng của lưu lượng truy cập.Tiu nhiên để có được traffic không phải đơn giản mà cũng không phải quá khó.Ta biết rằng mọi chuyện đều bắt đầu từ con số 0.Tuy nhiên,có một số plugin giúp bạn cải thiện vấn đề này.
Một đoạn trích bằng tiếng anh nói về sản phẩm :
“ Sell goods from Amazon, Etsy, Cj plus much more… .
Full auto responder integration with GetResponse, Aweber, iContact are more.
Have people join your web site as members and they’ll be added onto your list so that you can market your shops and products to them
Members can make wishlists they’re able to share with their friends through social websites and e-mail (this is considered the real money maker!)
Full Social Viral Wizard integration for comments, as well as integration with the other well-known social networking sites for social sharing
It’s the 1st self-optimizing online shop available on the market. It’ll monitor views and clicks and instantly feature the top selling items for even bigger earnings!
It is designed to replicate the proven and tested selling power of the largest e-commerce websites.
It’s built to mimic the tested and proven selling power of the biggest ecommerce sites.
It is easy to customize exactly the way you need it.
Social Viral Wizard review is suitable for you. It doesn’t require either you must learn about coding skill or you must be an expert in internet marketing.WP Quick Pic Studio is designed for both newbie and guru. The only requirement is that you really would like to make money from affiliate stores. “
Pugin mà tôi muôn nói đến là covert store builder review.Sở dĩ tôi muốn đề cập đên plugin này vì tôi đã sử dụng và cảm thấy khá tốt.Plugin này làm như thế nào mà có thể giúp bạn tăng lưu lượng truy cập
Bởi vì Covert Store Builder là một Plugin cho Wordpress nên bạn nào sử dụng Wordpress thì có thể sử dụng nó thật tốt.Plugin giúp cho trang web của bạn thân thiện hơn và có thể submit lên các trang web network.Điều nay khá quang trọng nó sẽ làm có website của bạn được index nhanh hơn và đc google đánh chỉ mục tốt hơn.
Tại sao bạn lại sử dụng sản phẩm này.Vâng những người làm web và SEO web đều mong hướng đến 1 điều đó à lưu lượng truy cập.Vậy tại sao bạn không bắt đầu và trải nghiệm plugin này trong hôm nay nhỉ?
Những gì bạn làm và bạn sử dụng plugin này cho thấy bạn là một người biết trải nghiệm và kiểm tra xem chất lượng của từng sản phẩm